Skip to main content
۱,۰۴۰ بازدید

بررسی مافیای کنکور در مستند "قمار چهارگزینه ای"

سینمامارکت
منتشر شده در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۹۷

مستند "قمار چهارگزینه ای" به دست های پشت پرده کنکور سراسری می پردازد و موضوع حذف شدن کنکور از نظام آموزشی و درآمدزایی از این آزمون را مود بررسی قرار می دهد. آخرین اثر سفیرفیلم را در سینمامارکت تماشا کنید http://cmmt.ir/4XY