خبرگزاری علم  و فناوری
خبرگزاری علم  و فناوری

کانال تایید شده خبرگزاری علم و فناوری

همه چیز در مورد اپلیکیشن ماسک ۰۲:۰۸
۱۹ بازدید ۱۰ ساعت پیش
همه چیز در مورد حذف 4 صفر از پول ملی ۰۲:۰۷
۳۴ بازدید ۱۲ ساعت پیش
تیزر مستند جنجالی ایستگاه 160 ۰۰:۵۵
۴۶ بازدید ۴ روز پیش
همه چیز درمورد واکسن آلمانی کرونا ۰۱:۵۹
۵,۶۲۰ بازدید ۴ روز پیش
تغذیه و کرونا... ۰۱:۴۶
۲۰ بازدید ۴ روز پیش
تکلیف چیست؟تعطیلیم یا نه!؟ ۰۳:۰۵
۳۴ بازدید ۶ روز پیش
کرونا فقط 6 عصر به بعد فعالیت می کند! ۰۱:۴۱
بودجه مقابله با کرونا کجا هزینه می شود؟ ۰۲:۰۲
سریعترین راه خروج از آمار سیاه کرونا چیست؟ ۰۱:۲۲
ایران دیگر مرزی در تولید پهپاد ندارد ۰۱:۳۷
سایه سنگین کنکور بر سر آموزش و پرورش ۰۲:۵۹
۳,۷۹۵ بازدید ۱۱ روز پیش
پیش بینی سیمپسونی یا دروغ شاخدار؟ ۰۲:۲۷
۵,۴۴۳ بازدید ۱۴ روز پیش
کنترل کرونا را از چین بیاموزید ۰۱:۵۴
۵,۵۷۴ بازدید ۱۴ روز پیش
صادرات برق به اروپا - ادعا یاواقعیت؟! ۰۲:۱۲
۵,۰۶۵ بازدید ۱۴ روز پیش
بالاخره مسئولین ترسیدند... ۰۱:۳۸
۱۲۲ بازدید ۱۵ روز پیش
گرانی تا کجا؟!... بس نیست؟! ۰۳:۰۴
۳۷ بازدید ۱۷ روز پیش
بسیج به میدان جنگ با تورم وارد شد ۰۴:۴۶
۱۲۱ بازدید ۱۷ روز پیش
سایه گرانی بر سر مردم و  اینبار پوشک بچه ۰۳:۰۴
لحظه ترسناک خروج گدازه ها از دل زمین ۰۰:۲۷
گاهی طنز هم تلخ می شود ۰۰:۴۲
۵۴ بازدید ۲۰ روز پیش
حفظ کل قرآن در 7 سالگی آن هم در طول سه سال! ۰۵:۳۶
همه منتظر نتایج انتخابات آمریکا ۰۱:۴۶
۶۷ بازدید ۲۲ روز پیش
پروژه حذف کنکور اینبار محتملتر از قبل ۰۱:۰۲
عبور از یارانه ها با بازگشت کوپن! ۰۳:۰۸
۵۵ بازدید ۲۷ روز پیش
شکستن انحصار در وکالت این بار محتمل تر ۰۳:۳۷
فلفل نبین چه ریزه! ۰۰:۴۸
۷۶ بازدید ۲۷ روز پیش
زگهواره تا گور تدریس کن! ۰۲:۱۰
۳۴ بازدید ۲۸ روز پیش
تولید بیکار را از وزارت علوم بیاموزید ۰۲:۴۳
ایران سرزمین مس ۰۱:۲۱
۸۵ بازدید ۱ ماه پیش
مهار تورم به روش آلمانی ۰۲:۲۲
۱۹۶ بازدید ۱ ماه پیش
قانون علیه عدالت ۰۵:۲۲
۶۲ بازدید ۱ ماه پیش
سال تحصیلی و کرونا ۰۴:۴۶
۶۷ بازدید ۱ ماه پیش
سال تحصیلی و کرونا ۰۴:۴۶
۶۱ بازدید ۱ ماه پیش
کیفیت آموزش قربانی کمبود بودجه در کشور! ۰۱:۳۷
مدارس ورزش؛ از رویا تا واقعیت! ۰۱:۱۲
۶۱ بازدید ۱ ماه پیش
سال تحصیلی و کرونا ۰۴:۴۱
۶,۳۶۷ بازدید ۲ ماه پیش
... ۰۰:۳۳
۴۸ بازدید ۲ ماه پیش
واکنش مینو محرز به واکسن روسی ۰۱:۱۶
۱۸۵ بازدید ۲ ماه پیش
اگر می خواهید کرونا نگیرید... ۰۰:۵۰
۱۲۱ بازدید ۲ ماه پیش