Skip to main content
۲۷ بازدید

پرس سینه بالستیک

کانال تایید شده تمرینو
منتشر شده در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۶

آموزش حرکت بدنسازی پرس سینه بالستیک
اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید
به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید. www.tamrino.ir من با افتخار یک بدنسازم