Skip to main content
۴۱۶ بازدید

فن میتینگ Love Story / سوکی

خانواده مارماهی های ایرانی
منتشر شده در تاریخ ۱ شهریور ۱۳۹۴

این کلیپ کوتاه مربوط به فن میتینگ Love Story هستش که در تاریخ 15 ژانویه 2015 برگزار شد. فن میتینگ دومی هم ترتیب داده شده. برای اطلاعات بیشتر به سایت خانواده مارماهیها مراجعه کنید : iranianeelsfamily.com