Skip to main content
رهنما

رهنما

محبت ارزش والایی دارد...برخی حتی لایق محبت هم نیستند... چند صباحی بازیچه روزگار باش تا قانون به دامت بندازه ....... از کسانی که از من متنفرند سپاسگزارم؛ آنها مراقوی ترمیکنند.... از کسانی که مرادوست دارند ممنونم؛ آنهاقلب مرا بزرگ میکنند.... از کسانی که مرا ترک می کنند متشکرم؛ آنان به من می آموزندکه هیچ چیز تا ابدماندنی نیست.... پس لبخند بزن چون هنوزم اون بالا خدا با توست.......