Skip to main content
۳۲ بازدید

پاک ترین قطار که با تبدیل هیدروژن به انرژی الکتریکی به فعالیت خود ادامه می دهد شاید سالهای آینده شاهد ایگونه از قطار ها باشیم

shutter-stock.blogsky.com
منتشر شده در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶