3DFAST

3DFAST

پرینتر سه بعدی و چراغی زیبا ۰۱:۴۴
۱۴۳ بازدید پارسال
پرینتر سه بعدی و نقاشی سه بعدی ۰۳:۲۵
پرینتر سه بعدی و خانه هوشمند ۰۱:۱۷
۴,۵۱۸ بازدید پارسال
پرینتر سه بعدی و خانه‌های هوشمند ۰۳:۰۸
پرینتر سه بعدی و چکمه اسکی ۰۵:۲۵
۱۲۵ بازدید پارسال
پرینتر سه بعدی و پاشنه ی بی شکل کفش! ۰۰:۴۵
پرینتر سه بعدی و مریخ! ۰۳:۳۶
۱۳۱ بازدید پارسال
پرینتر سه بعدی و پوشش سر برای سگ ۰۲:۰۵
پرینتر سه بعدی و مدل پزشکی ۰۰:۴۴
۷۵ بازدید پارسال
پرینتر سه بعدی و بند دستی چندکاره! ۰۱:۵۰
پرینتر سه بعدی و ساختار قلم سه بعدی ۰۱:۵۴
پرینتر سه بعدی و قلم سه بعدی ۰۰:۴۹
۶۷ بازدید پارسال
پرینتر سه بعدی و مجسمه های در حال حرکت ۰۵:۰۰
پرینتر سه بعدی و بازتولید نقاشی ۰۱:۰۱
پرینتر سه بعدی و خانه ۰۱:۰۰
۱,۰۵۹ بازدید پارسال
پرینتر سه بعدی و اسکوتر ۰۹:۴۱
۱۱۳ بازدید پارسال
پرینتر سه بعدی و نوشیدن قهوه در فضا! ۰۲:۲۳
پرینتر سه بعدی و ماشین چمن زنی ۰۱:۰۰
پرینتر سه بعدی و سوت به شکل موش ۰۱:۰۴
پرینتر سه بعدی و آکواریوم ۰۲:۴۵
۱۵۷ بازدید پارسال
پرینتر سه بعدی و مجسمه‌ی میکی موس ۰۰:۳۰
پرینتر سه بعدی و دستگیره‌ی در ۰۳:۴۹
پرینتر سه بعدی و طراحی با قلم در گوشی ۰۵:۱۷
پرینتر سه بعدی و ماشین اسباب بازی ۰۱:۳۲
پرینتر سه بعدی و ماشین پازلی! ۰۱:۵۲
پرینتر سه بعدی و قفسه دیواری ۰۲:۴۵
۱۳۲ بازدید پارسال
پرینتر سه بعدی و خودکار ۰۵:۳۹
۱۵۱ بازدید پارسال