پرینتر سه بعدی | توسعه گران بعد سوم | 3DPE

پرینتر سه بعدی | توسعه گران بعد سوم | 3DPE

کیت رباتیک ۰۸:۳۱
۴ ماه پیش
ساخت ربات وال ای ۰۸:۳۷
ساخت پرینتر سه بعدی ۰۷:۵۰
ساخت ماکت هلی کوپتر ۰۶:۱۳