چهارراه کامپیوتر

چهارراه کامپیوتر

فیلم جدول زمان بندی ۱۲:۱۱
محاسبه گلوگاه ۰۸:۲۲
4-نصب برنامه ها ۱۱:۰۷
5-بک آپ ۱۲:۰۳
۲ سال پیش
3-نصب درایورها ۱۱:۰۷
۱-فعالسازی ویندوز ۰۸:۵۷
2-آپدیت ویندوز ۰۷:۰۹
قابلیت های مادربرد ۲۲:۵۲
قانون مور ۰۲:۳۲
۲ سال پیش
شکستن پسورد ویندوز ۰۸:۴۰