Skip to main content
ALIREZA299

ALIREZA299

سلامتی اونی که سختی مرد بودن رو به راحتی نامرد بودن ترجیح داد** زندگی میچرخه عین تاس یه روز حکم میکنی یه روز التمااس**** بهم گفت = با بالا تر از خودت نگرد بهش گفتم=گشتم نبود نگرد نیست*******هیچ وقت دنبال سرنوشت ندو سعی کن اینقدر خوب باشی که سرنوشت به دنبالت بیاد***من کاری با شادی هات ندارم. اون موقع همه کنارت . ولی غم داشتی بیا نصف !نصف!