Skip to main content
امین کاظمی Amin Kazemi

امین کاظمی Amin Kazemi

Tar & Setar Player بکوش خواجه و از #عشق بی نصیب مباش که بنده را نخرد کس به عیب بی هنری لسان الغیب #حافظ