Amir.hatamirad
Amir.hatamirad

Amir.hatamirad

معتبر ترین کادر گانودرما درمانی در ایران ۱۱:۵۷
کدوم طعم از گانودرما رو استفاده کنم ۰۱:۲۸
چگونه گانودرما تهیه میشود ۰۱:۲۸
۵۳ بازدید پارسال
ویتیلیگو و عصر جدید ۱۵:۴۷
۸۴ بازدید پارسال
گانودرما و درمان حقیقت یا دروغ ۰۳:۳۷
رابطه گانودرما با بیماری ام اس ۰۳:۲۴