Skip to main content
(Animanga World (Mohammad

(Animanga World (Mohammad

بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِیمِ... 神の名の下に . تاریخ تاسیس : ۱۸ آبان ۱۳۹۵ (آنتی فوجوشی) تویی که طبع زیبا شناسی نداری مسیر پیش روی تو هنوز هم ادامه داره... در ناراحتی و خوشی قدمت رو بردار اگه برنداری بهت یاد میدم روش کشتن یه ابر خلافکار بین لمللی چه جوریه "شتاب دهنده"