بازی سنتر

کانال تایید شده بازی سنتر

بررسی بازی Rage 2 ۰۷:۰۶
معرفی بازی Control ۰۶:۳۳
بررسی بازی Days Gone ۱۰:۲۸
بررسی بازی Mortal Kombat 11 ۱۰:۰۰
بررسی بازی Devil May Cry 5 ۰۷:۴۰
بررسی بازی Dirt Rally 2.0 ۰۷:۵۰
بررسی بازی Trials Rising ۰۸:۰۲
بررسی بازی Far Cry New Dawm ۰۹:۳۷
بررسی بازی Crackdown 3 ۰۷:۴۳
بررسی بازی Metro Exodus ۱۱:۰۸