بی تیتر

کانال تایید شده بی تیتر

ایده  ی حالا ورزش از کجا اوند ۰۲:۰۳
۸۶ بازدید پارسال
ایده هوم از کجا اومد ؟ ۰۲:۲۶
۵۸ بازدید پارسال
چه کسی بیشترین تاثیر رو روی من  گذاشت ۰۱:۲۶
کار تریپ ساز چیه ۰۲:۲۹
۳,۶۱۵ بازدید پارسال
چطوری از ۱۵ سالگی شروع کردم ۰۳:۱۹
۴,۴۹۷ بازدید پارسال
ایده کارمنتو از کجا اومد ۰۳:۱۸
۱۶۵ بازدید پارسال
احمد روستا از خودش میگوید ۰۲:۳۵
۵۲ بازدید پارسال
استارتاپ رویای بیداری چیه ؟ ۰۳:۴۰
۵۲ بازدید پارسال
جشنواره وب فارسی چه خبر بود ۰۱:۳۱
۵۶ بازدید پارسال
کمک میتاپس به صنعت چی بود ؟ ۰۰:۳۳
۴۸ بازدید پارسال
چجوری وضع اقتصاد درست میشه؟ ۰۳:۰۵
۳,۰۳۰ بازدید پارسال
حسین کلهر از کجا شروع ؟ ۰۲:۵۰
۸۲ بازدید پارسال
راه موفقیت رو چجوری پیدا کنیم ؟ ۰۳:۰۴
۲,۰۲۳ بازدید پارسال
چرا جشنواره وب و موبایل به اصفهان  اومد ۰۱:۴۶
محمد لقمانیان از لقمه شو میگوید ۰۳:۴۶
۱,۴۷۴ بازدید پارسال
هزینه اولیم چجوری جور شد؟! ۰۹:۵۰
۱,۱۸۹ بازدید پارسال
اولین شنبه تریپ چه خبر بود ۰۴:۵۸
۲,۲۹۳ بازدید پارسال
دیمارک چه خبر بود ؟ ۰۵:۴۴
۱,۲۶۶ بازدید پارسال
چرا از دیگران حمایت میکنم ؟ ۰۳:۱۱
۳۷۷ بازدید پارسال
کار چه گوارا چیه ؟! ۰۲:۱۱
۱,۲۵۱ بازدید پارسال
امسال منتظر هیچ چیز نباشید ۰۲:۰۲
۱,۳۱۹ بازدید پارسال
کار تیم شیم چیه ؟! ۰۳:۴۷
۱,۷۵۹ بازدید پارسال
دوره آردوینو چخبره ۰۳:۳۴
۱,۲۵۲ بازدید پارسال
مادیا چیه ؟ ۰۳:۱۰
۱,۰۴۹ بازدید پارسال
دکتر اچ چیکار می کنه ؟ ۰۱:۵۲
۱,۹۰۶ بازدید پارسال
عادل طالبی از نشر برآیند می‌گوید ۰۱:۱۸
جاجیگا چیست و از کجا شروع شد؟ ۰۳:۳۱
۳۴,۰۳۲ بازدید پارسال
ایران جای زندگیه ! ۰۳:۰۴
۱,۳۶۹ بازدید پارسال
عشق به وطن باعث شد از کانادا برگردم ۰۲:۲۵
کار من تمومی نداره ۰۲:۲۵
۳,۹۰۳ بازدید پارسال
از اینستاگرام شروع کردم ۰۲:۰۹
۲,۱۴۲ بازدید پارسال
سارا حلم زاده از کجا شروع کرد؟ ۰۳:۵۰
۵۹,۴۸۸ بازدید پارسال