بی تیتر

کانال تایید شده بی تیتر

ایده  ی حالا ورزش از کجا اوند ۰۲:۰۳
۸۰ بازدید ۱۱ ماه پیش
ایده هوم از کجا اومد ؟ ۰۲:۲۶
۵۰ بازدید ۱۲ ماه پیش
چه کسی بیشترین تاثیر رو روی من  گذاشت ۰۱:۲۶
کار تریپ ساز چیه ۰۲:۲۹
۳,۶۱۲ بازدید پارسال
چطوری از ۱۵ سالگی شروع کردم ۰۳:۱۹
۴,۴۹۰ بازدید پارسال
ایده کارمنتو از کجا اومد ۰۳:۱۸
۱۴۸ بازدید پارسال
احمد روستا از خودش میگوید ۰۲:۳۵
۴۹ بازدید پارسال
استارتاپ رویای بیداری چیه ؟ ۰۳:۴۰
۴۹ بازدید پارسال
جشنواره وب فارسی چه خبر بود ۰۱:۳۱
۵۱ بازدید پارسال
کمک میتاپس به صنعت چی بود ؟ ۰۰:۳۳
۴۷ بازدید پارسال
چجوری وضع اقتصاد درست میشه؟ ۰۳:۰۵
۳,۰۰۷ بازدید پارسال
حسین کلهر از کجا شروع ؟ ۰۲:۵۰
۶۳ بازدید پارسال
راه موفقیت رو چجوری پیدا کنیم ؟ ۰۳:۰۴
۲,۰۲۱ بازدید پارسال
چرا جشنواره وب و موبایل به اصفهان  اومد ۰۱:۴۶
محمد لقمانیان از لقمه شو میگوید ۰۳:۴۶
۱,۴۲۱ بازدید پارسال
هزینه اولیم چجوری جور شد؟! ۰۹:۵۰
۱,۱۷۶ بازدید پارسال
اولین شنبه تریپ چه خبر بود ۰۴:۵۸
۲,۲۹۰ بازدید پارسال
دیمارک چه خبر بود ؟ ۰۵:۴۴
۱,۲۶۱ بازدید پارسال
چرا از دیگران حمایت میکنم ؟ ۰۳:۱۱
۳۷۵ بازدید پارسال
کار چه گوارا چیه ؟! ۰۲:۱۱
۱,۲۴۹ بازدید پارسال
امسال منتظر هیچ چیز نباشید ۰۲:۰۲
۱,۳۱۰ بازدید پارسال
کار تیم شیم چیه ؟! ۰۳:۴۷
۱,۷۴۱ بازدید پارسال
دوره آردوینو چخبره ۰۳:۳۴
۱,۲۴۶ بازدید پارسال
مادیا چیه ؟ ۰۳:۱۰
۱,۰۴۸ بازدید پارسال
دکتر اچ چیکار می کنه ؟ ۰۱:۵۲
۱,۸۹۱ بازدید پارسال
عادل طالبی از نشر برآیند می‌گوید ۰۱:۱۸
جاجیگا چیست و از کجا شروع شد؟ ۰۳:۳۱
۳۴,۰۰۱ بازدید پارسال
ایران جای زندگیه ! ۰۳:۰۴
۱,۳۶۵ بازدید پارسال
عشق به وطن باعث شد از کانادا برگردم ۰۲:۲۵
کار من تمومی نداره ۰۲:۲۵
۳,۸۹۴ بازدید پارسال
از اینستاگرام شروع کردم ۰۲:۰۹
۲,۰۶۴ بازدید پارسال
سارا حلم زاده از کجا شروع کرد؟ ۰۳:۵۰
۵۹,۴۲۳ بازدید پارسال