Kpop_dream (◍•ᴗ•◍)
Kpop_dream (◍•ᴗ•◍)

Kpop_dream (◍•ᴗ•◍)

جیمینو:/ ۰۰:۱۲
۲ سال پیش
ماما:/// ۰۰:۱۳
۲ سال پیش
من کی ام؟ ۰۰:۱۴
۲ سال پیش
Jennie ۰۰:۲۳
۲ سال پیش
بانی^^ ۰۰:۳۴
۲ سال پیش
♡IU♡ ۰۰:۴۰
۲ سال پیش
تیک تاک کره ای ۰۰:۱۱
من کی ام؟ ۰۰:۱۴
۲ سال پیش
گوشی کیپاپرا ۰۰:۲۱
۲ سال پیش
موچی موچی میخوره^^ ۰۰:۰۹
سم به این میگن:/ ۰۰:۲۲
چانیول♡اکصو ۰۰:۳۹
۲ سال پیش
bangtan ۰۰:۱۸
۲ سال پیش
بی تی اس:) ۰۰:۱۵
۲ سال پیش
زندگی من:/ ۰۰:۱۴
۲ سال پیش
آی دختره°~^جرررر ۰۰:۱۲
مود من تو مسافرت°~° ۰۰:۱۵
من تو حموم وقتی....... ۰۰:۱۷
چشمای اقیانوسی:)) ۰۰:۱۷
من میمیرم براشش^^ ۰۰:۳۴
잠 사 ۰۰:۱۹
۲ سال پیش
گات سون:) ۰۰:۴۵
۲ سال پیش
IU:) ۰۰:۳۱
۲ سال پیش