کارچین | CarChain

کارچین | CarChain

بلاکچین برای کودکان ۰۲:۵۶
۸۷ بازدید پارسال
بلاکچین چیست؟ ۰۶:۲۶
۱۴۶ بازدید پارسال
بیتکوین به زبان ساده ۱:۲۹:۲۰
۲۷۳ بازدید پارسال
کارچین پیچ | سرمایه گذاری در آینده ۲۵:۳۱
کارچین پیچ | ساختار و معماری کارچین ۲۴:۱۴
کارچین پیچ | معرفی کارچین ۳۲:۰۱
۲۱۹ بازدید پارسال
بلاکچین و حمل و نقل اشتراکی ۰۲:۰۸
۴,۲۱۸ بازدید پارسال
گزارش ویدیویی رویداد معرفی کارچین ۰۱:۵۳
بلاک چین به زبان ساده ۰۲:۳۷
۲,۲۴۱ بازدید ۲ سال پیش
بلاک چین و حذف واسطه ها ۰۲:۰۱
۳,۳۱۲ بازدید ۲ سال پیش
بلاک چین | ظهور یک پارادایم جدید ۰۱:۰۰
۱,۷۳۰ بازدید ۲ سال پیش
بلاک چین چیست و چطوری کار می کند؟ ۰۱:۴۹
۱,۳۳۵ بازدید ۲ سال پیش
گزارش پیک بامدادی از پروژه کارچین ۰۴:۰۴