کارچین | CarChain

کارچین | CarChain

بلاکچین برای کودکان ۰۲:۵۶
۶۳ بازدید پارسال
بلاکچین چیست؟ ۰۶:۲۶
۱۲۱ بازدید پارسال
بیتکوین به زبان ساده ۱:۲۹:۲۰
۹۰ بازدید پارسال
کارچین پیچ | سرمایه گذاری در آینده ۲۵:۳۱
کارچین پیچ | ساختار و معماری کارچین ۲۴:۱۴
کارچین پیچ | معرفی کارچین ۳۲:۰۱
۱۶۹ بازدید پارسال
بلاکچین و حمل و نقل اشتراکی ۰۲:۰۸
۴,۱۷۳ بازدید پارسال
گزارش ویدیویی رویداد معرفی کارچین ۰۱:۵۳
بلاک چین به زبان ساده ۰۲:۳۷
۲,۲۱۰ بازدید پارسال
بلاک چین و حذف واسطه ها ۰۲:۰۱
۳,۲۹۹ بازدید پارسال
بلاک چین | ظهور یک پارادایم جدید ۰۱:۰۰
۱,۷۰۳ بازدید پارسال
بلاک چین چیست و چطوری کار می کند؟ ۰۱:۴۹
گزارش پیک بامدادی از پروژه کارچین ۰۴:۰۴