بلاکچین برای کودکان ۰۲:۵۶
۶۲ بازدید پارسال
بلاکچین چیست؟ ۰۶:۲۶
۱۲۰ بازدید پارسال
بیتکوین به زبان ساده ۱:۲۹:۲۰
۸۹ بازدید پارسال
کارچین پیچ | سرمایه گذاری در آینده ۲۵:۳۱
کارچین پیچ | ساختار و معماری کارچین ۲۴:۱۴
کارچین پیچ | معرفی کارچین ۳۲:۰۱
۱۶۷ بازدید پارسال
بلاکچین و حمل و نقل اشتراکی ۰۲:۰۸
۴,۱۷۱ بازدید پارسال
گزارش ویدیویی رویداد معرفی کارچین ۰۱:۵۳
بلاک چین به زبان ساده ۰۲:۳۷
۲,۲۰۹ بازدید پارسال
بلاک چین و حذف واسطه ها ۰۲:۰۱
۳,۲۹۹ بازدید پارسال
بلاک چین | ظهور یک پارادایم جدید ۰۱:۰۰
۱,۷۰۱ بازدید پارسال
بلاک چین چیست و چطوری کار می کند؟ ۰۱:۴۹
گزارش پیک بامدادی از پروژه کارچین ۰۴:۰۴