دکتر اذر اشکذری جراح و  متخصص زنان و زایمان و زیبایی واژن در شهر مشهد

دکتر اذر اشکذری جراح و متخصص زنان و زایمان و زیبایی واژن در شهر مشهد

تغدیه دوران بارداری ۰۰:۴۵
جراحی زایمان سزارین ۰۲:۰۵
تزریق چربی واژن ۰۱:۳۱
تزریق ژل به واژن ۰۱:۵۱
تزریق ژل به واژن ۰۱:۵۹