Skip to main content
FURY

FURY

هنوزم همیشه تا نوشته هاتو نخونم آروم نمیگیرم...تا باهات صحبت نکنم انگار یه چیزی کمه تو زندگیم...امیدوارم...امید دیدارت زنده نگه داشته این تن خسته رو!

بیا برگرد...
05:14
بیا برگرد...
۷ روز پیش
:(
04:14
:(
۱۶ روز پیش

فیوری ! FURY
2:03:54
فیوری ! FURY
۸ ماه پیش