ادبیات
ادبیات

ادبیات

تدریس آنلاین فارسی پنجم ۴۷:۲۳
۷۸ بازدید ۲ ماه پیش
تدریس آنلاین فارسی سوم ۴۳:۵۷
۴۸ بازدید ۲ ماه پیش
تدریس آنلاین فارسی چهارم ۴۲:۰۴
۶۳ بازدید ۲ ماه پیش
تدریس فارسی آنلاین سوم ۴۴:۲۱
۳۶ بازدید ۲ ماه پیش
تدریس آنلاین فارسی پنجم ۴۵:۵۱
۵۳ بازدید ۲ ماه پیش
تدریس آنلاین فارسی چهارم ۳۵:۰۵
۴۷ بازدید ۲ ماه پیش
تدریس آنلاین فارسی سوم ۴۰:۱۰
۴۳ بازدید ۲ ماه پیش
تدریس آنلاین مطالعات پنجم ۴۰:۴۱
۶۶ بازدید ۲ ماه پیش
تدریس آنلاین فارسی پنجم ۳۵:۵۸
۴۷ بازدید ۲ ماه پیش
روان خوانی فارسی چهارم ۰۷:۳۸
۴۵ بازدید ۲ ماه پیش
روان خوانی فارسی سوم ۰۴:۳۸
۷۱ بازدید ۲ ماه پیش
غزل خوانی ۰۶:۳۶
۷۶ بازدید ۲ ماه پیش
تدریس آنلاین مطالعات ششم ۴۰:۲۸
۶۳ بازدید ۲ ماه پیش
تدریس آنلاین فارسی ششم ۴۰:۴۹
۱۱۶ بازدید ۲ ماه پیش
تدریس آنلاین فارسی ششم ۳۳:۳۹
۶۰ بازدید ۲ ماه پیش
تدریس آنلاین فارسی پنجم ۴۳:۲۸
۳۹ بازدید ۲ ماه پیش
تدریس آنلاین فارسی چهارم ۳۶:۵۰
۷۳ بازدید ۲ ماه پیش
تدریس آنلاین فارسی سوم ۴۲:۴۱
۵۹ بازدید ۲ ماه پیش
تدریس آفلاین درس 7 مطالعات ششم ( قسمت دوم ) ۲۳:۰۱
تدریس آفلاین درس 7 مطالعات ششم ( قسمت اول ) ۲۳:۱۱
حروف ربط ۱۵:۱۵
۶۸ بازدید ۲ ماه پیش
تدریس آنلاین فارسی سوم ۳۲:۵۶
۶۸ بازدید ۲ ماه پیش
تدریس انلاین مطالعات ششم ۴۲:۱۹
۱۳۳ بازدید ۲ ماه پیش
تدریس انلاین مطالعات ششم ۴۱:۲۱
۱۲۸ بازدید ۲ ماه پیش
تدریس مطالعات پنجم انلاین ۴۹:۲۷
۴۵ بازدید ۲ ماه پیش
تدریس آفلاین درس 7 مطالعات پنجم ۳۰:۱۸
۱۶۷ بازدید ۲ ماه پیش
تدریس آنلاین فارسی ششم ۴۲:۴۰
۶۹ بازدید ۲ ماه پیش
تدریس آنلاین فارسی پنجم ۴۰:۳۵
۷۷ بازدید ۲ ماه پیش
تدریس آنلاین فارسی سوم؛ ۳۴:۲۸
۸۲ بازدید ۲ ماه پیش
تدریس آفلاین آرایه ی جان بخشی ۱۸:۳۱
۶۱۹ بازدید ۲ ماه پیش
تدریس آنلاین فارسی پنجم؛ سه شنبه 21-11-99 ۳۴:۲۳