Skip to main content
Fereshteh Mix (آفلاین)

Fereshteh Mix (آفلاین)

تمامی میکس ها کار خودم هستن... کپی با ذکر منبع موردی نداره؛ از کات کردن اسم و آدرس کانال میکسورا از روی میکساشون اجتناب کنید باشد تا رستگار شوید :) درسام سنگینه نمیتونم زیاد سر بزنم! ممنون از صبوریتون❤️

دعوت نامه
00:06
دعوت نامه
۲ ماه پیش