>~< ۰۰:۱۵
۱۸۳ بازدید ۲ ماه پیش
کسی منو یادشه؟0+0 ۰۰:۰۵
۷۵ بازدید ۵ ماه پیش
اهم0-0..خواستم بگم منم هستم ۰۰:۱۰
۵۳۸ بازدید ۱۰ ماه پیش
کی فکرشو میکرد؟؟:) ۰۶:۰۷
۶۰۲ بازدید ۱۰ ماه پیش
./. ۰۰:۰۵
۷۲ بازدید ۱۰ ماه پیش
دوسدارم:|♡✌ ۰۰:۵۶
۵۱۶ بازدید پارسال
ای بابا?!o_O ۰۰:۵۰
۱,۷۶۷ بازدید پارسال
فرشته ی منی ولی برو به جهنم ۰۰:۴۶
۸۴۵ بازدید پارسال
اگه تونستی تا اخر نگا کنی و فوش ندی ۰۶:۲۶
دل تنگته رفیق ۰۱:۲۳
۲,۵۴۴ بازدید پارسال
برای تک ستاره اسمون رفاقتم ۰۰:۴۹
۶۱۳ بازدید پارسال