گتجی

کانال تایید شده گتجی

شایعات بتلفیلد 6 ۰۸:۰۲
تریلر سریع و خشن 9 ۰۰:۳۰
تریلر فیلم ماتریکس 4 ۰۴:۲۷
اولین تریلر فارکرای 6 ۰۶:۱۱
بررسی بازی هیتمن 3 ۰۲:۵۹
تریلر بازی F.I.S.T ۰۱:۰۵
تریر بازی GTA VI ۰۱:۳۹
آنباکس پلی استیشن 5 ۰۴:۲۴
تریلر کنسول بازی KFC ۰۰:۳۸