GS1_iran

کانال تایید شده GS1_iran

همایش هم اندیشی استارتاپ ها 24 شهریور 07 ۰۱:۲۴
همایش جایزه ملی لجستیک در دانشگاه امیرکبیر ۱:۴۳:۳۲
همایش روز ملی لجستیک ۰۰:۲۳
۶۴ بازدید ۹ ماه پیش
ارائه خدمات مواد غذایی در GS1 ۰۱:۵۰
۷۳ بازدید ۹ ماه پیش
بارکد شگفت انگیز ۰۱:۴۵
۴۵۶ بازدید ۱۰ ماه پیش
بایدها و نبایدهای چاپ بارکد ۱۷:۰۰
۱۴۹ بازدید ۱۰ ماه پیش
تبادل الکترونیک در صنعت خرده فروشی ۰۹:۰۰
استاندارد سازی تصاویر دیجیتال ۰۳:۵۶
همایش هم اندیشی استارتاپ ها 24 شهریور ۰۱:۳۰
زبان جهانی کسب و کار ۰۲:۰۵
۱,۰۹۵ بازدید پارسال