گانز مانیتور

کانال تایید شده گانز مانیتور

Crossroads SO5AB Misc B-roll ۱۱:۵۶
ب ام و M2 کوپه ۰۲:۰۸
۲ سال پیش
Gilboa Snake zeroing procedure ۰۳:۵۰
سریع ترین اسلحه جهان ۰۱:۱۹
کپی مینی کلاشنیکف! ۰۲:۱۴
خودروی زره پوش Knight XV ۰۴:۱۴
World’s Smallest Tactical Knife ۰۱:۰۱
شلیک عجیب! ۰۰:۱۵
۴ سال پیش
RPG-7 در نمای آهسته ۰۰:۰۷
فروت نینجا ۰۰:۱۶
۵ سال پیش
تیز و سریع! ۰۰:۰۵
۵ سال پیش
کوچک ترین کلاشنیکف! ۰۰:۱۵
عملکرد دیدنی سلاح ۰۰:۱۵
بدون شرح ۰۰:۱۷
۵ سال پیش