گانز مانیتور

کانال تایید شده گانز مانیتور

کمپ آموزشی  تک تیراندازها در ویلتشر ۰۳:۳۶
بمب هدایت شونده چینی ۰۱:۰۲
۵۸ بازدید ۱ ماه پیش
بررسی بمب هدایت شونده چینی ۰۲:۲۸
۴,۱۳۶ بازدید ۱ ماه پیش
Experimental tanks with jet engines ۰۰:۵۷
۵۵۱ بازدید ۵ ماه پیش
Ships Crew Make USNS Mercy - Shipshape For Patients ۰۱:۳۵
۱,۳۹۱ بازدید ۵ ماه پیش
Medical Staff Prepare USNS Mercy For Non-COVID19 Patients ۰۱:۱۹
فناوری نظامی آمریکا برای شلیک دقیق در آب! ۰۱:۱۰
ب ام و M2 کوپه ۰۲:۰۸
۲,۷۶۷ بازدید پارسال
Gilboa Snake zeroing procedure ۰۳:۵۰
۴۴۹ بازدید پارسال
سوخت گیری هوایی V-22 Osprey ۰۴:۱۴
۳,۰۸۲ بازدید پارسال
نگاهی متفاوت به عملکرد سلاح ۰۰:۳۰
۱,۴۱۶ بازدید پارسال
سلاحی عجیب برای مقابله با پهپاد! ۰۰:۵۰
۳,۸۱۴ بازدید پارسال
معرفی سلاح متفاوت USFA ZiP .22LR ۰۳:۰۷
۳,۲۰۱ بازدید ۲ سال پیش
سریع ترین اسلحه جهان ۰۱:۱۹
۳,۱۴۳ بازدید ۲ سال پیش
کپی مینی کلاشنیکف! ۰۲:۱۴
۲,۴۷۸ بازدید ۲ سال پیش
کوچکترین اسلحه دنیا متناسب با ابعاد کیف پول ۰۰:۳۲
کنترل تپانچه توسط ساعت هوشمند! ۰۱:۵۲
۵۹۵ بازدید ۲ سال پیش
خودروی زره پوش Knight XV ۰۴:۱۴
۱,۳۸۳ بازدید ۲ سال پیش
قدیمی ترین هفت تیر جهان را ببینید! ۰۰:۵۴
۳,۵۳۴ بازدید ۲ سال پیش
RBS 70 " Swedish man-portable air-defense system " ۰۰:۴۷
۸۱۸ بازدید ۲ سال پیش
In-depth Look of the B-2 Bomber Nano Blade Pocket Knife ۰۱:۵۱
۱,۵۰۴ بازدید ۲ سال پیش
World’s Smallest Tactical Knife ۰۱:۰۱
۱,۳۱۹ بازدید ۲ سال پیش
پرنده کوچک میدان نبرد! ۰۴:۱۷
۱,۴۲۳ بازدید ۲ سال پیش
تولید گلوبه شات گان شیشه ای ۰۹:۳۸
۱۲۱ بازدید ۳ سال پیش
آزمایش گلوله شیشه ای روی هدفی با پوشش کِولار ۰۶:۱۳
شات گان چگونه کار می کند! ۰۵:۰۸
۱۹,۲۱۹ بازدید ۳ سال پیش
Bombs Away: New Russian Robot Offers Remote Demining ۰۰:۴۰
۳,۲۸۶ بازدید ۳ سال پیش
پرواز جنگنده  نسل پنجمی  ژاپن ۰۰:۴۸
۴,۲۳۸ بازدید ۳ سال پیش
شلیک عجیب! ۰۰:۱۵
۳,۲۳۵ بازدید ۳ سال پیش
خشاب متفاوت برای یک اسلحه کلاسیک ۰۰:۴۴
۳,۸۳۸ بازدید ۴ سال پیش
جزئیات شلیک گلوله در 73 هزار فریم بر ثانیه ۰۰:۱۰
جزئیات دیدنی  از لحظه شلیک با سلاح ۰۰:۱۵
۴,۵۳۸ بازدید ۴ سال پیش
RPG-7 در نمای آهسته ۰۰:۰۷
۲,۶۱۶ بازدید ۴ سال پیش
مکانیسم بی نقص سلاح سرد ۰۰:۱۴
۱,۲۶۶ بازدید ۴ سال پیش
فروت نینجا ۰۰:۱۶
۴۷۳ بازدید ۴ سال پیش
مهارت در تیراندازی با کمان ۰۰:۱۸
۷۹۰ بازدید ۴ سال پیش
تیز و سریع! ۰۰:۰۵
۲,۰۹۸ بازدید ۴ سال پیش
کوچک ترین کلاشنیکف! ۰۰:۱۵
۱,۸۵۴ بازدید ۴ سال پیش
عملکرد دیدنی سلاح ۰۰:۱۵
۱,۸۰۹ بازدید ۴ سال پیش
بدون شرح ۰۰:۱۷
۶۱۱ بازدید ۴ سال پیش
درینجر کالیبر 45 ۰۰:۱۰
۱,۰۹۰ بازدید ۴ سال پیش
بدون شرح ۰۰:۱۵
۶۵۰ بازدید ۴ سال پیش
مهارت در کار با سلاح سرد ۰۰:۱۵
۱,۵۱۲ بازدید ۴ سال پیش
اسلحه مینیاتوری ۰۰:۱۵
۱,۵۱۴ بازدید ۴ سال پیش
برخورد گلوله با کلاه سربازان آمریکایی ۰۰:۱۰
قدرت رولور ۰۰:۱۵
۲,۸۱۷ بازدید ۴ سال پیش
تیربار کوچک! ۰۰:۱۰
۱,۰۹۸ بازدید ۴ سال پیش
خودروی نظامی عجیب! ۰۰:۲۴
۲,۵۴۶ بازدید ۴ سال پیش
نهایت تیزی! ۰۰:۱۲
۱,۶۱۱ بازدید ۴ سال پیش
وقتی آی مک هدف گلوله می شود ۰۱:۰۰
۸۸۰ بازدید ۴ سال پیش
عملکرد پیستول نیمه خودکار دزرت ایگل ۰۰:۴۴
تک تیراندازان ارتش کره جنوبی ۱۴:۰۰
۹,۸۳۹ بازدید ۴ سال پیش
متفاوت ترین تانک جهان ۰۲:۰۱
۱۵,۲۱۰ بازدید ۴ سال پیش