کلینیک جامع قاعده جمجمه و هیپوفیز ایران
کلینیک جامع قاعده جمجمه و هیپوفیز ایران

کلینیک جامع قاعده جمجمه و هیپوفیز ایران

تومور مرواریدی ۰۱:۴۲
۳۵ بازدید ۴ روز پیش
تومور هیپوفیز در بارداری ۰۱:۵۰
۱۸ بازدید ۵ روز پیش
جراحی تومور مغزی ۰۱:۰۴
۳۰ بازدید ۵ روز پیش
نشت مایع مغز ۰۰:۳۲
۲۹ بازدید ۱۴ روز پیش
قطع عصب بینایی ۰۱:۳۰
۳۸ بازدید ۱۴ روز پیش
تومور  اپیدرموئید ۰۱:۱۴
۳۸ بازدید ۱۴ روز پیش
آندوسکوپیک مغزی ۰۳:۰۵
۳۱ بازدید ۲۱ روز پیش
آنوریسم مغزی (کلاف عروقی مغز) ۰۲:۰۱
۶۳ بازدید ۲۷ روز پیش
نورواندوسکوپی ۰۱:۲۵
۳۸ بازدید ۱ ماه پیش
ماسک های فیلتر دار ۰۲:۲۰
۴۳ بازدید ۱ ماه پیش
ویدیو عمل جراحی مغز -  ونتریکولوستومی ۰۲:۲۴
فیلم جراحی آندوسکوپی آدنوم هیپوفیز ۰۲:۲۸