ITDMC
ITDMC

کانال تایید شده ITDMC

از علی آموز... ۰۰:۴۲
۱۱ روز پیش
سواد رسانه ای... ۰۱:۳۹
شایعه چیست... ۰۱:۱۱
۱ ماه پیش
کرونا و انتخابات... ۰۲:۱۹
بازار داغ وعده ها ۰۱:۲۰