ITDMC
ITDMC

کانال تایید شده ITDMC

دانستنی هایی درمورد کیفیت اخبار ۰۲:۰۲
۱۲,۰۰۱ بازدید ۱۲ روز پیش
تناقض بین سازندگی و اعتیاد به مواد مخدر ۰۰:۳۶
من هیجانم را کنترل میکنم ۰۰:۳۲
۱۰۷ بازدید ۲۱ روز پیش
نه گفتن را یاد بگیریم ۰۰:۳۵
۱۰۳ بازدید ۲۱ روز پیش
اعتیاد باعث از کارافتادگی میشود ۰۰:۳۱
۷۳ بازدید ۲۱ روز پیش
مصرف مواد بازگشت ندارد ۰۱:۱۰
۶۵ بازدید ۲۵ روز پیش
علل اعتیاد ۰۰:۳۵
۶۰ بازدید ۲۵ روز پیش
هفتمین جشنواره وقف، چشمه همیشه جاری ۰۰:۵۰
پویش نوروزی #سین_هشتم_سلامت ۰۰:۵۲
۱۳,۴۶۹ بازدید ۱ ماه پیش
پویش نوروزی #سین_هشتم_سلامت ۰۰:۴۵
۱۲,۶۹۹ بازدید ۱ ماه پیش
استرس های زندگی را بشناسید ۰۰:۳۳
۱۰۶ بازدید ۲ ماه پیش
مهارت تصمیم گیری در پیشگیری از اعتیاد ۰۰:۳۰
مهارت حل مسئله در پیشگیری از اعتیاد ۰۰:۳۵
۱۵,۸۰۹ بازدید ۲ ماه پیش
تجارت خانواده ۰۱:۴۸
۱۰۰ بازدید ۲ ماه پیش
نمایشگاه مجازی تداوم تجارت در عصر نوین ۰۲:۱۴
جشنواره سی و نهم، سکوی جهش سینمای نوین ایران ۰۲:۵۶
فعلا ارزونترین تفریح قلیونه ۰۱:۰۱
۲۰۰ بازدید ۳ ماه پیش
هیچوقت سوختگیری نکنید!! ۰۱:۱۶
۱۱,۱۹۱ بازدید ۳ ماه پیش
با یکبار مصرف معتاد نمیشویم؟؟!!؟؟ ۰۱:۰۱
۷,۴۸۲ بازدید ۳ ماه پیش
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران ۰۰:۵۵
۲,۱۴۸ بازدید ۳ ماه پیش
آتیش زدم به مالم بخاطر موادم ۰۱:۵۵
۵۲۳ بازدید ۳ ماه پیش
پیرمرد آپدیت ۰۲:۱۶
۲,۱۹۷ بازدید ۳ ماه پیش
نه گفتن را یاد بگیریم ۰۱:۲۶
۳۰۰ بازدید ۳ ماه پیش
چه برایمان آورده ای مارکو؟؟؟ ۰۲:۵۰
۷,۰۲۳ بازدید ۳ ماه پیش
گل اعتیاد آور نیست؟؟!؟؟ ۰۱:۱۷
۱۴۹ بازدید ۳ ماه پیش
مادر قلیونی ۰۱:۴۲
۱۰۳ بازدید ۳ ماه پیش
گل فقط سلطان محوطه جریمه، علی دایی ۰۱:۳۱
سربازی و شکست عشقی ۰۱:۵۶
۵۷ بازدید ۴ ماه پیش
فازشکست عشقی /فاز تخم مرغی ۰۱:۲۷
۱۴۱ بازدید ۴ ماه پیش
شهید سردار حاج قاسم سلیمانی ۰۱:۰۰
۱۰۷ بازدید ۴ ماه پیش
شهید سردار قاسم سلیمانی سردار دلها ۰۰:۵۳
من معتاد نیستم !!! ۰۱:۲۹
۴۹ بازدید ۴ ماه پیش
نخستین پویش تولید محتوای سواد رسانه ای ۰۱:۳۰
اکوسیستم اعتیاد ۰۲:۳۷
۵,۱۶۲ بازدید ۴ ماه پیش
داروهای ترک اعتیاد دکتر بنجل ۰۲:۵۶
۹۲ بازدید ۴ ماه پیش
جشنواره ملی چهل چراغ ۰۱:۵۰
۳۳ بازدید ۴ ماه پیش