ITDMC
ITDMC

کانال تایید شده ITDMC

نمایشگاه مجازی تداوم تجارت در عصر نوین ۰۲:۱۴
جشنواره سی و نهم، سکوی جهش سینمای نوین ایران ۰۲:۵۶
فعلا ارزونترین تفریح قلیونه ۰۱:۰۱
۱۵۷ بازدید ۲۵ روز پیش
هیچوقت سوختگیری نکنید!! ۰۱:۱۶
۱۱,۱۳۱ بازدید ۲۶ روز پیش
با یکبار مصرف معتاد نمیشویم؟؟!!؟؟ ۰۱:۰۱
۷,۴۰۲ بازدید ۱ ماه پیش
نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران ۰۰:۵۵
۲,۱۲۱ بازدید ۱ ماه پیش
آتیش زدم به مالم بخاطر موادم ۰۱:۵۵
۴۴۳ بازدید ۱ ماه پیش
پیرمرد آپدیت ۰۲:۱۶
۲,۱۵۴ بازدید ۱ ماه پیش
نه گفتن را یاد بگیریم ۰۱:۲۶
۲۱۹ بازدید ۱ ماه پیش
چه برایمان آورده ای مارکو؟؟؟ ۰۲:۵۰
۶,۹۶۹ بازدید ۱ ماه پیش
گل اعتیاد آور نیست؟؟!؟؟ ۰۱:۱۷
۱۳۴ بازدید ۱ ماه پیش
مادر قلیونی ۰۱:۴۲
۸۸ بازدید ۱ ماه پیش
گل فقط سلطان محوطه جریمه، علی دایی ۰۱:۳۱
سربازی و شکست عشقی ۰۱:۵۶
۴۳ بازدید ۱ ماه پیش
فازشکست عشقی /فاز تخم مرغی ۰۱:۲۷
۱۳۳ بازدید ۱ ماه پیش
شهید سردار حاج قاسم سلیمانی ۰۱:۰۰
۶۳ بازدید ۱ ماه پیش
شهید سردار قاسم سلیمانی سردار دلها ۰۰:۵۳
من معتاد نیستم !!! ۰۱:۲۹
۳۸ بازدید ۱ ماه پیش
نخستین پویش تولید محتوای سواد رسانه ای ۰۱:۳۰
اکوسیستم اعتیاد ۰۲:۳۷
۵,۱۵۴ بازدید ۱ ماه پیش
داروهای ترک اعتیاد دکتر بنجل ۰۲:۵۶
۷۲ بازدید ۱ ماه پیش
جشنواره ملی چهل چراغ ۰۱:۵۰
۲۹ بازدید ۲ ماه پیش
شروع کندن چاه اعتیاد با ماست ۰۱:۰۱
۴۳ بازدید ۲ ماه پیش
معتادا بی ادب  نیستن!!! ۰۲:۳۴
۶۶ بازدید ۲ ماه پیش
چای نت قسمت 20 ۲۴:۲۰
۱۳,۴۴۴ بازدید ۲ ماه پیش
چای نت قسمت 19 ۲۴:۲۲
۸۰ بازدید ۲ ماه پیش
چای نت...قسمت 18... ۲۸:۴۳
۸,۲۱۶ بازدید ۲ ماه پیش
چای نت... قسمت 13.... ۱۹:۱۵
۸۶ بازدید ۲ ماه پیش
شهید فخری زاده.. ۰۰:۱۶
۲۸ بازدید ۲ ماه پیش
چای نت... قسمت 16... ۲۳:۳۸
۳,۸۹۶ بازدید ۲ ماه پیش
پویش ملی تولید محتوای دیجیتال  مهر محرم ۰۱:۰۰
چای نت... قسمت ۱۷... ۲۳:۳۳
۹,۲۰۸ بازدید ۳ ماه پیش
چای نت... قسمت ۱۵... ۲۵:۲۴
۲,۲۰۲ بازدید ۳ ماه پیش
چای نت... قسمت ۱۴... ۲۳:۵۲
۶,۹۱۶ بازدید ۳ ماه پیش
تیزر برنامه بین خطوط... ۰۳:۰۴
۷,۱۰۰ بازدید ۳ ماه پیش
چای نت... قسمت 12... ۲۵:۱۱
۹,۷۸۲ بازدید ۳ ماه پیش
چای نت... قسمت 11... ۲۵:۳۲
۱۰۰ بازدید ۳ ماه پیش