هواداران راکستار

کانال تایید شده هواداران راکستار

تریلر GTA Online: Heists ۰۱:۰۰
تریلر معرفی GTA Online ۰۳:۰۳
محل 50 Stunt Jumps بازی GTA V ۳۲:۱۲
تریلر GTA ONLINE : Bikers ۰۰:۵۲
GTA Online: Cunning Stunts Trailer ۰۰:۵۱
آنباکسینگ GTA 3 ۰۳:۳۹
آنباکسینگ GTA 2 ۰۶:۲۲
آنباکسینگ GTA 1 ۰۷:۳۸
تریلر شماره 2 بازی GTA V ۰۲:۰۰
تریلر GTA V ۰۱:۲۴
۵ سال پیش
محل 50 قطعه نامه GTA V ۵۱:۳۶