هواداران راکستار

کانال تایید شده هواداران راکستار

همه ترکم کردن جز توی لعنتی! (Last of Us) ۰۱:۱۶
پشت صحنه بازی L.A. Noire (مجموعه سوتی ها!) ۰۴:۵۶
اجرای زنده موسیقی The Wheel از Red Dead Redemption 2 ۰۴:۵۶
بررسی سریع تریلر گیمپلی Red Dead Redemption 2 ۰۶:۰۳
تریلر گیمپلی Red Dead Redemption 2 ۰۶:۰۶
۱۶۴ بازدید ۲ سال پیش
پوشش اختصاصی IGN از بازی Red Dead Redemption 2 ۱۷:۰۲
تریلر 60 فریم بر ثانیه GTA V نسخه PC ۰۱:۱۹
۱,۲۴۲ بازدید ۲ سال پیش
تریلر GTA Online: Heists ۰۱:۰۰
۷۲۹ بازدید ۲ سال پیش
شبیه سازی بازی Red Dead Redemption در LEGO ۰۳:۴۱
۱,۹۳۶ بازدید ۲ سال پیش
تریلر معرفی GTA Online ۰۳:۰۳
۳۴۲ بازدید ۲ سال پیش
تریلر رسمی GTA Online : The Doomsday Heist ۰۱:۰۲
۳۵۳ بازدید ۲ سال پیش
تریلر نسخه ریمستر بازی L.A. Noire ۰۱:۰۱
۶۱ بازدید ۲ سال پیش
تریلر دوم بازی Red Dead Redemption 2 ۰۱:۳۰
۹۷ بازدید ۲ سال پیش
تریلر محتوای دانلود Gunrunning برای GTA Online ۰۱:۰۸
تریلر محتوای دانلودی Import/Export در GTA ONLINE ۰۱:۰۱
محل 50 Stunt Jumps بازی GTA V ۳۲:۱۲
۸,۲۸۳ بازدید ۲ سال پیش
محل 30 زباله هسته ای ( Nuclear Waste ) در GTA V ۲۶:۳۷
۲۸,۰۲۹ بازدید ۳ سال پیش
تریلر ماد شهر Liberty City برای GTA V ۰۱:۰۰
۱,۶۲۱ بازدید ۳ سال پیش
بازسازی تریلر Red Dead Redemption 2 در بازی GTA V ۰۱:۰۳
آنالیز تریلر Red Dead Redemption 2 ۰۹:۰۶
۸۸۰ بازدید ۳ سال پیش
تریلر بازی Red Dead Redemption 2 ۰۱:۰۸
۲۶۷ بازدید ۳ سال پیش
تریلر GTA ONLINE : Bikers ۰۰:۵۲
۹۵۵ بازدید ۳ سال پیش
GTA Online: Cunning Stunts Trailer ۰۰:۵۱
۳,۶۹۹ بازدید ۴ سال پیش
ویدئو معرفی بازی َAGENT در E3 سال 2009 ۰۱:۰۳
۱۲۳ بازدید ۴ سال پیش
آنباکسینگ GTA 3 ۰۳:۳۹
۶۸۵ بازدید ۴ سال پیش
آنباکسینگ GTA 2 ۰۶:۲۲
۳۰۹ بازدید ۴ سال پیش
آنباکسینگ GTA 1 ۰۷:۳۸
۳۳۷ بازدید ۴ سال پیش
مکان 50 Stunt Jump در بازی GTA V ۳۲:۱۲
۶۰,۸۵۸ بازدید ۴ سال پیش
تریلر GTA Online: Further Adventures in Finance and Felony Trailer ۰۱:۰۰
تریلر شماره 2 بازی GTA V ۰۲:۰۰
۱۰,۸۹۰ بازدید ۴ سال پیش
تریلر GTA V ۰۱:۲۴
۷,۷۹۷ بازدید ۴ سال پیش
محل 50 قطعه نامه GTA V ۵۱:۳۶
۹۷,۷۱۰ بازدید ۴ سال پیش
تریلر نسخه جشن 10 سالگی GTA 3 ۰۱:۱۳
۲,۴۴۰ بازدید ۴ سال پیش