Kimiya♥️♥️Exo
Kimiya♥️♥️Exo

Kimiya♥️♥️Exo

جییییغ آهنگ young بکهیونی اومددددد ۰۰:۰۵
۷۱۲ بازدید ۲ سال پیش
اکسوالا کجایین ؟؟؟ اکسو سومممم شددددد ۰۰:۰۶
میکس جذاببب سهونیییی ( ت خیلیییی مهم ) ۰۰:۳۷
چانبککککک در فن میتینگ ژاپن ۰۳:۲۸
۲,۶۴۱ بازدید ۲ سال پیش
جییییغغغغغغغ بوس فرستادن بکیییییی ۰۰:۱۸
۱,۲۵۷ بازدید ۲ سال پیش
بچه ها هر کی آنه بیاد ت لووطفنننن ۰۰:۰۶
۲۵۳ بازدید ۲ سال پیش
مسابقه دوست دارم گفتن اکسوووو ♥️♥️♥️♥️ ۰۶:۱۵
آهنگ paradise ( پسران برتر از گل) توسط اکسووووو ۰۳:۰۳
کنسرت دیدنی  love me right  اکسو ۰۳:۴۵
۳,۶۶۸ بازدید ۲ سال پیش
اکسو چه کسیو از بین خودشون دوست دارن؟؟؟؟؟؟ ۱۰:۴۹