چالش - پارت دوم ۰۰:۰۴
۲۰۷ بازدید ۱۰ ماه پیش
چالش - پارت اول ۰۰:۰۴
۷۴ بازدید ۱۰ ماه پیش
جرعت حقیقت ۰۰:۰۵
۱۳۹ بازدید ۱۱ ماه پیش
توَلدت مبآرَک پَرے جونَم^^❤❤ ۰۱:۰۵
۶۶۳ بازدید ۲ سال پیش
چالش خاطره[BFF] ۰۰:۰۵
۴۶۸ بازدید ۲ سال پیش
دنس کاور Anpanman از BTS - پیشنهادی ۰۳:۵۹
۵,۵۹۶ بازدید ۲ سال پیش
Pony - Makeup ۱۲:۳۹
۲,۵۴۵ بازدید ۲ سال پیش
میکس اجرا Blood Sweat & Tears از BTS - پیشنهادی ۰۳:۳۵
آهنگ The Truth Untold از BTS ورژن هشت بعدی - پیشنهادی ۰۴:۰۲
Pony - Makeup ۲۰:۴۱
۱,۲۲۳ بازدید ۲ سال پیش
اجرا Shoot Me از DAY6 در Music Bank ۰۲:۵۵
۷۷۶ بازدید ۲ سال پیش
فن مید موزیک ویدیو Lie از Jimin عضو BTS - پیشنهادی ۰۳:۳۷
موزیک ویدیو Don't Wanna Cry از Seventeen ۰۳:۲۶
۲,۴۷۰ بازدید ۲ سال پیش
آموزش طراحی ناخن DDU DU DDU DU از Black Pink ۰۶:۰۰
۲,۸۴۲ بازدید ۲ سال پیش
اجرا Beautiful از Wanna One ۰۳:۳۶
۵۲۳ بازدید ۲ سال پیش
اجرا Tonight از Shinee در SBS Inkigayo ۰۳:۴۸
۱۹۴ بازدید ۲ سال پیش
اجرا Our Page از Shinee در Music Bank ۰۴:۱۶
۴۳۰ بازدید ۲ سال پیش
وقتی BTS سعی میکنن نخندند!! - پیشنهادی ۱۰:۱۷
۴,۱۸۸ بازدید ۲ سال پیش
موزیک ویدیو Black Pearl از EXO ۰۴:۱۹
۹,۲۶۲ بازدید ۲ سال پیش
موزیک ویدیو Our Page از Shinee ۰۵:۱۰
۱,۱۵۷ بازدید ۲ سال پیش
آهنگ Fake Love از BTS ورژن هشت بعدی ۰۴:۰۱
۱۵,۵۳۴ بازدید ۲ سال پیش
Pony - Makeup - پیشنهادی ۲۷:۲۷
۳,۹۴۸ بازدید ۲ سال پیش
اجرا Spring Day از BTS در Show Champion ۰۴:۴۷
۴,۸۲۵ بازدید ۲ سال پیش
میکس اجرا Lotto از EXO - پیشنهادی ۰۶:۰۲
۲,۰۹۲ بازدید ۲ سال پیش
پشت صحنه موزیک ویدیو Daydream از J-hope عضو BTS ۰۸:۳۶