میکس با علی رامی

میکس با علی رامی

To Midonesti Bi To Ye Ravaniam - Wonder & Alien ۰۴:۰۶
۹۸ بازدید پارسال
To Midonesti Bi To Ye Ravaniam - Wonder & Alien ۰۴:۰۶
۱۰۱ بازدید پارسال
آموزش میکس و مسترینگ | Chorus | Flanger | Phaser ۰۶:۲۹
میکس و مسترینگ علی رامی | باز از صفر ۰۱:۴۰
مسترینگ علی رامی | با صدای Wonder ۰۰:۵۶
آموزش میکس و مسترینگ | S1 Stereo Shuffler ۰۳:۵۳
آموزش میکس و مسترینگ | S1 Stereo Imager ۱۰:۰۸