موج کره ای

کانال تایید شده موج کره ای

موج کره ای در ایتا ۰۰:۵۵