Skip to main content
❀Zahra❀ 엑소 ❀

❀Zahra❀ 엑소 ❀

❤️I am a Kpoper❤️ تاریخ افتتاح کانالم:10آبان95...یه اکسو ال،پریمدونا،شاول دو هزارآتیشه هستم

Exo - Run This
02:04
Exo - Run This
۱ ماه پیش

EXO-M- El Dorado
04:02
EXO-M- El Dorado
۲ ماه پیش

EXO-K- El Dorado
04:00
EXO-K- El Dorado
۲ ماه پیش

EXO - BIRD
04:04
EXO - BIRD
۲ ماه پیش

اگیو سهونی
00:16
اگیو سهونی
۳ ماه پیش

X-EXO-Obsession
03:38
X-EXO-Obsession
۴ ماه پیش

EXO- Obsession
03:38
EXO- Obsession
۴ ماه پیش

Exo Obsession teaser
00:53
Exo Obsession teaser
۴ ماه پیش

FTISLAND - Paradise
04:10
FTISLAND - Paradise
۴ ماه پیش

LEE HONG KI-COOKIES
03:26
LEE HONG KI-COOKIES
۵ ماه پیش
Happy Birthday Lay
02:36
Happy Birthday Lay
۵ ماه پیش