فروشگاه اینترنتی قشم ماینر

فروشگاه اینترنتی قشم ماینر

خنک سازی ماینر با واتر بلاک ۰۱:۰۵
۳۳۸ بازدید پارسال
بازیابی کیف پول سخت افزاری Ledger Blue ۰۱:۴۱
تبدیل بیت کوین به ارز های دیگر | KeepKey ۰۱:۲۰
رونمایی از کیف پول سخت افزاری | Trezor ۰۱:۱۲
معرفی دستگاه ماینر S17 Pro ( شماره 1 ) ۰۰:۴۲
راه اندازی و تست ماینر S17 Pro ( شماره 2 ) ۰۱:۰۳
معرفی دستگاه ماینر S9k ( شماره 2 ) ۰۰:۴۱
راه اندازی و تست ماینر S9k ( شماره 1 ) ۰۱:۵۷
معرفی دستگاه ماینر S9j  14.5Th/s ۰۰:۵۸
۷۸ بازدید پارسال
معرفی دستگاه ماینر S9i  14.5Th/s ۰۰:۵۸
۶۰ بازدید پارسال
معرفی دستگاه ماینر S9 SE - 16 Th/s ( شماره 2 ) ۰۰:۴۱
معرفی دستگاه ماینر S9 Hydro ( شماره 2 ) ۰۴:۳۲
راه اندازی و تست ماینر T9+ ( شماره 2 ) ۰۱:۲۸
معرفی دستگاه ماینر T9+ ( شماره 1 ) ۰۰:۵۴
معرفی دستگاه ماینر T17 - 40 Th/S ۰۱:۴۰
۱۹۹ بازدید پارسال
تست ماینر T9+ 12.5 TH/S - اورکلاک شده ۰۱:۰۴
تست ماینر T9+ 10.5 TH/S ۰۰:۴۲
۱۴۵ بازدید پارسال