جــ★ـئــون‌رزی؛خورشیدِکیم‌جــنــ★ـی

جــ★ـئــون‌رزی؛خورشیدِکیم‌جــنــ★ـی

"یه‌ددیمون‌نشه؟!.." ۰۰:۱۴
"چشمام‌دنبال‌توعه.." ۰۰:۱۴
"من‌آدم‌بده‌ام.." ۰۰:۱۱
"Hottest duo&idols.." ۰۰:۱۲
۲ ماه پیش
"تقدیم به ماه من:)♡.." ۰۰:۱۶
"تو یه ادم دورویی!.." ۰۰:۰۹
"مـن گـم شـدم!.." ۰۰:۱۷
"ازت مـتـنـفـرم.." ۰۰:۲۶
"این ی حقیقته!..." ۰۰:۱۰
"جدی چی دیدی؟.." ۰۰:۱۰
"تموم شدو رفت.." ۰۰:۱۰
"من پسر نیستم:).." ۰۰:۰۸
"★تقدیم ب جندوکی★" ۰۰:۰۸
"غم و اندوه=)" ۰۰:۱۴
۴ ماه پیش