ستاره

کانال تایید شده ستاره

شعرخوانی مجید خراطها ۰۱:۰۹
تیزر فینال عصر جدید ۰۱:۰۰
پرورش تک فرزند ۰۱:۳۹
پرورش فرزندان آخر ۰۱:۲۳
پرورش فرزندان وسط ۰۱:۲۵
تیکه خیابانی به مزدک ۰۰:۴۸