ᴠᴀɴɪᴛᴀꜱ
ᴠᴀɴɪᴛᴀꜱ

ᴠᴀɴɪᴛᴀꜱ

عی بابا چرا ردش کردی:| ۰۰:۱۴
خب خب تولدم مبارک ۰۰:۰۴
ولی وایب هان>>>>>>>> ۰۰:۱۰
ای ژان ای ژان ۰۰:۰۸
۱۷ روز پیش
خیلی درد داره میدونی؟ ۰۰:۱۶
چخبر از زندگی؟ ۰۰:۱۲
صاحبش رو میخوام ۰۰:۱۲
حتی نفهمیدم چرا؟ ۰۰:۱۱
و من تموم شدم عزیزم:) ۰۰:۱۵
ᴵ ˢᵗᵒˡᵉ ʸᵒᵘʳ ᵐᵃⁿ ۰۰:۰۸
ایتس گانه گان :) ۰۰:۰۸
خاک پایتم زن:) ۰۰:۱۷
پاور باتمه! ۰۰:۱۴
۲ ماه پیش
عوف ارتیستش رو برم من ۰۰:۰۹
اعضای مافیا mbti ۰۰:۱۵
جوری که باهاش مچه ۰۰:۱۰
جذابان لعنتی:) ۰۰:۱۲