ولدیکا | مرجع صنعت اتصال

کانال تایید شده ولدیکا | مرجع صنعت اتصال

واتر کات | برشکاری با آب ۰۰:۳۵
۲۴۷ بازدید ۱۰ ماه پیش
یلدا پیشاپیش مبارک باد ... ۰۰:۲۰
۱۱۲ بازدید ۱۰ ماه پیش
جوشکاری پلاستیک | Plastic Welding ۰۷:۲۳
۱۸۶ بازدید ۱۰ ماه پیش
آموزش جوشکاری الکترود دستی | SMAW ۰۳:۲۶
۱,۹۵۸ بازدید ۱۰ ماه پیش
جوشکاری قوس الکتریکی | Arc Welding ۰۱:۵۰
۲۱۹ بازدید ۱۰ ماه پیش
جوشکاری شیشه | اتصال شیشه ۰۱:۳۵
۱۳۹ بازدید ۱۱ ماه پیش
برشکاری | اره زنجیری دستی ۰۱:۰۶
۳۱۱ بازدید ۱۱ ماه پیش
فناوری رباتیک | ربات قفسه بندی ۰۱:۰۰
۵۶ بازدید ۱۱ ماه پیش
بازرسی غیرمخرب با تلفن همراه ۰۱:۰۰
۶۵ بازدید ۱۱ ماه پیش
پیشرفت های صورت گرفته در فناوری رباتیک ۰۰:۱۰
بانوی جوشکار ایرانی ۰۱:۰۱
۶۳ بازدید ۱۱ ماه پیش
آیا نام این فرایند را می دانید؟ ۰۰:۲۴
۶۶ بازدید ۱۱ ماه پیش
پایگاه ولدیکا | مرجع صنعت اتصال ۰۰:۱۱
۶۰ بازدید ۱۱ ماه پیش
پاکسازی سطح با لیزر ۰۰:۱۶
۳۲ بازدید ۱۱ ماه پیش
مبحث ترک خوردگی فولادها ۰۱:۴۰
۶۷ بازدید ۱۱ ماه پیش
خط تولید پیچ و مهره ۰۲:۲۴
۱۴۲ بازدید ۱۱ ماه پیش
ابزاری برای تمامی پیچ ها و مهره ها ۰۰:۵۲
جایگذاری و نصب روتور ۰۰:۳۹
۵۰ بازدید ۱۱ ماه پیش
دستگاهی برای رول کردن ورق ۰۱:۰۸
۹۹ بازدید ۱۱ ماه پیش
پیشرفت های صورت گرفته در زمینه رباتیک ۰۰:۳۱
موقعیت دهنده جوشکاری | Welding Positioner ۰۰:۴۳
۳۸ بازدید ۱۱ ماه پیش
آب اندازی سازه فراساحل ۰۲:۴۴
۶۰ بازدید ۱۱ ماه پیش
وسیله ای برای تسهیل برشکاری چوب ۰۱:۲۸
۸۱ بازدید ۱۱ ماه پیش
طراحی پالایشگاهی شناور ۰۵:۳۱
۶۷ بازدید ۱۲ ماه پیش
طرزکار پمپ های گریز از مرکز ۰۰:۲۸
۱۱۲ بازدید ۱۲ ماه پیش
دریل دستی | Hand Powered Drill ۰۱:۰۰
۴۵ بازدید ۱۲ ماه پیش
جاده سازی نوین ۰۱:۳۹
۱۰۵ بازدید ۱۲ ماه پیش
نمایشی از به آب انداختن ناو ۰۰:۵۳
۶۷ بازدید ۱۲ ماه پیش
آموزش جوشکاری با الکترود دستی | SMAW ۰۰:۵۰
۹۴۲ بازدید ۱۲ ماه پیش
پایگاه ولدیکا | مرجع صنعت اتصال ۰۰:۰۸
۸ بازدید ۱۲ ماه پیش
پایگاه ولدیکا | مرجع صنعت اتصال ۰۰:۱۰
۳۹ بازدید ۱۲ ماه پیش
پایگاه ولدیکا | مرجع صنعت اتصال ۰۰:۱۲
۴۶ بازدید ۱۲ ماه پیش
دستگاهی برای برشکاری ۰۰:۵۶
۶۲ بازدید ۱۲ ماه پیش
جابجایی های عظیم ۰۰:۵۳
۱۰۸ بازدید ۱۲ ماه پیش
چسبی برای زخم  | جایگزینی برای  بخیه ۰۱:۰۱
۴۹۷ بازدید ۱۲ ماه پیش
نمایشی از فرایند ذخیره سازی و انتقال نفت ۰۱:۵۴
نمایشی از فرایند استخراج نفت و گاز ۰۱:۲۳
بازرسی غیرمخرب | NDI ۰۰:۴۱
۵۸ بازدید ۱۲ ماه پیش
دستگاهی برای اتصال کابل ها ۰۱:۰۸
۳۸ بازدید پارسال
آموزش آزمون غیرمخرب فراصوتی | UT ۰۵:۴۹
ترنسفومر چگونه کار می کند؟ ۰۸:۴۲
۵۶۶ بازدید پارسال
قلمی برای چاپ  سه بعدی ۰۰:۲۱
۱۱۳ بازدید پارسال
آموزش لحیم کاری | Soldering | Brazing ۰۷:۲۰
۲۵۶ بازدید پارسال
آموزش طراحی اتصالات جوشی ۰۹:۱۶
۱۱۷ بازدید پارسال
جوشکاری زائده ای | پیچ جوش | Stud Welding ۰۰:۰۹