ولدیکا | مرجع صنعت اتصال

کانال تایید شده ولدیکا | مرجع صنعت اتصال

واتر کات | برشکاری با آب ۰۰:۳۵
۴۱۲ بازدید پارسال
یلدا پیشاپیش مبارک باد ... ۰۰:۲۰
۱۸۹ بازدید پارسال
جوشکاری پلاستیک | Plastic Welding ۰۷:۲۳
۲۷۶ بازدید پارسال
آموزش جوشکاری الکترود دستی | SMAW ۰۳:۲۶
۳,۶۷۹ بازدید پارسال
جوشکاری قوس الکتریکی | Arc Welding ۰۱:۵۰
۳۲۲ بازدید پارسال
جوشکاری شیشه | اتصال شیشه ۰۱:۳۵
۲۰۶ بازدید پارسال
برشکاری | اره زنجیری دستی ۰۱:۰۶
۵۰۸ بازدید پارسال
فناوری رباتیک | ربات قفسه بندی ۰۱:۰۰
بازرسی غیرمخرب با تلفن همراه ۰۱:۰۰
بانوی جوشکار ایرانی ۰۱:۰۱
۸۷ بازدید پارسال
آیا نام این فرایند را می دانید؟ ۰۰:۲۴
پایگاه ولدیکا | مرجع صنعت اتصال ۰۰:۱۱
پاکسازی سطح با لیزر ۰۰:۱۶
۵۰ بازدید پارسال
مبحث ترک خوردگی فولادها ۰۱:۴۰
۸۷ بازدید پارسال
خط تولید پیچ و مهره ۰۲:۲۴
۲۱۳ بازدید پارسال
ابزاری برای تمامی پیچ ها و مهره ها ۰۰:۵۲
جایگذاری و نصب روتور ۰۰:۳۹
۶۴ بازدید پارسال
دستگاهی برای رول کردن ورق ۰۱:۰۸
۱۴۸ بازدید پارسال
پیشرفت های صورت گرفته در زمینه رباتیک ۰۰:۳۱
موقعیت دهنده جوشکاری | Welding Positioner ۰۰:۴۳
آب اندازی سازه فراساحل ۰۲:۴۴
۷۳ بازدید پارسال
وسیله ای برای تسهیل برشکاری چوب ۰۱:۲۸
طراحی پالایشگاهی شناور ۰۵:۳۱
۶۹ بازدید پارسال
طرزکار پمپ های گریز از مرکز ۰۰:۲۸
۱۳۰ بازدید پارسال
دریل دستی | Hand Powered Drill ۰۱:۰۰
۶۰ بازدید پارسال
جاده سازی نوین ۰۱:۳۹
۱۲۱ بازدید پارسال
نمایشی از به آب انداختن ناو ۰۰:۵۳
۷۵ بازدید پارسال
آموزش جوشکاری با الکترود دستی | SMAW ۰۰:۵۰
پایگاه ولدیکا | مرجع صنعت اتصال ۰۰:۰۸
پایگاه ولدیکا | مرجع صنعت اتصال ۰۰:۱۰
پایگاه ولدیکا | مرجع صنعت اتصال ۰۰:۱۲
دستگاهی برای برشکاری ۰۰:۵۶
۹۰ بازدید پارسال
جابجایی های عظیم ۰۰:۵۳
۱۴۱ بازدید پارسال
چسبی برای زخم  | جایگزینی برای  بخیه ۰۱:۰۱
نمایشی از فرایند استخراج نفت و گاز ۰۱:۲۳
بازرسی غیرمخرب | NDI ۰۰:۴۱
۸۰ بازدید پارسال
دستگاهی برای اتصال کابل ها ۰۱:۰۸
۵۴ بازدید پارسال
آموزش آزمون غیرمخرب فراصوتی | UT ۰۵:۴۹
ترنسفومر چگونه کار می کند؟ ۰۸:۴۲
۷۳۰ بازدید پارسال
قلمی برای چاپ  سه بعدی ۰۰:۲۱
۱۵۱ بازدید پارسال
آموزش لحیم کاری | Soldering | Brazing ۰۷:۲۰
۳۳۰ بازدید پارسال
آموزش طراحی اتصالات جوشی ۰۹:۱۶
۱۵۳ بازدید پارسال
جوشکاری زائده ای | پیچ جوش | Stud Welding ۰۰:۰۹