Ƭнє fυтυяє ɗσcтσя
Ƭнє fυтυяє ɗσcтσя

Ƭнє fυтυяє ɗσcтσя

من میجنگم ۰۰:۱۳
۳ ماه پیش
حرفی ندارم ۰۰:۲۴
۳ ماه پیش
.......... ۰۰:۰۸
۳ ماه پیش
اوسکول ۰۰:۱۵
۳ ماه پیش
پزشکی ۰۰:۱۷
۳ ماه پیش
پزشکی ۰۰:۱۴
۳ ماه پیش
طنز ۰۰:۱۴
۶ ماه پیش
بهت نیاز دارم ۰۰:۲۰
طنز2 ۰۱:۰۰
۶ ماه پیش
طنز1 ۰۰:۵۵
۶ ماه پیش
بچوم خره ۰۰:۳۴
۶ ماه پیش
شوگولی ۰۰:۴۵
۶ ماه پیش
رفیق ۰۱:۰۰
۶ ماه پیش
طنز بی تی اس ۰۰:۱۹
۸ ماه پیش
قدت تا کجای پسراست؟ ۰۰:۳۲
شاد باشید ۰۰:۰۹
۹ ماه پیش
انگیزشی ۰۰:۳۹
۹ ماه پیش
انگیزشی ۰۱:۱۶
۹ ماه پیش
انگیزشی ۰۳:۲۰
۹ ماه پیش
افتخار دخترا ۰۰:۵۸
۹ ماه پیش
جیمینننننننییییی ۰۰:۱۹
اعترافات بی تی اس2 ۰۸:۱۲
اعترافات بی تی اس1 ۰۸:۱۹
انگیزشی ۰۰:۱۰
۹ ماه پیش
انگیزشی ۰۰:۱۴
۹ ماه پیش
انگیزشی پزشکی ۰۱:۰۰
انگیزشی تجربی ۰۰:۱۶
پزشکی ۰۰:۲۳
۹ ماه پیش
پزشکی_مامایی ۰۱:۰۰
۹ ماه پیش
بهت میرسم ۰۰:۲۹
۹ ماه پیش
انگیزشی پزشکی ۰۰:۱۶
طنز ۰۱:۰۸
۱۱ ماه پیش
انگیزشی تجربی ۰۰:۱۷
۱۱ ماه پیش
رفیق خوب ۰۰:۵۲
۱۱ ماه پیش
تجربی ۰۰:۲۱
۱۱ ماه پیش
انگیزشی ۰۰:۱۶
۱۱ ماه پیش
امتحانات ۰۰:۳۰
۱۱ ماه پیش
تجربی زندگیم ۰۰:۱۸
۱۱ ماه پیش
پزشک آینده ۰۲:۳۳
۱۱ ماه پیش
نمره های تک (: ۰۰:۴۵
۱۱ ماه پیش
انگیزشی پزشکی ۰۰:۱۱
انگیزشی_تجربی ۰۰:۱۶
انگیزشی تجربی ۰۰:۱۴
بهت میرسم ۰۰:۳۸
پارسال
خانم_دکتر_آینده ۰۰:۲۴
پزشکی_تهران ۰۰:۱۳