میکس تو فوق العاده ای ۰۱:۰۰
۲,۰۱۵ بازدید پارسال
Extraordinary You 2019 ۰۱:۰۲
۱,۶۹۴ بازدید پارسال
Rowoon X Hyeyoon Moment Chap.2 (Haru Danoh Extraordinary You Making Film) ۰۳:۳۶
Extraordinary You Episode 7-8 [Music Video] ۰۲:۳۷
۳۰۱ بازدید پارسال
سلام ۰-۰ ۰۰:۳۹
۱۷۴ بازدید پارسال
چالش یوشیرو  اکازاوا ۰۰:۰۴
۳۸ بازدید پارسال
تریلر انیمه تابستانه Enen no Shouboutai ۰۰:۳۰
تریلر انیمه تابستانه Ensemble Stars! ۰۱:۳۱
تریلر انیمه تابستانه Isekai Cheat Magician ۰۱:۴۸
Rim of the World (2019) - Official Trailer ۰۲:۳۷
۷۶ بازدید پارسال
Alita- Battle Angel (2019) ۰۰:۳۰
۹۵ بازدید پارسال
اوپنینگ انیمه وایولت اورگاردن Violet evergarden ۰۱:۳۰
اوپنینگ انیمه a oharo x kikanju ۰۱:۳۱
۱۲۹ بازدید پارسال
اوپنینگ فصل دوم انیمه پیمان روح Spiritpact ۰۱:۳۶
اندینگ فصل دوم انیمه پیمان روح Spiritpact ۰۱:۲۹
چالش لورد صغیرمون با کمی تاخیر XD ۰۰:۰۴
چالش ℓ£σ(M ۰۰:۰۷
۵۰ بازدید پارسال
چالش GRAY MOON ^-^ ۰۰:۰۳
۳۷ بازدید پارسال
چالش لورد صغیرر0---0 ۰۰:۰۴
۸۱ بازدید پارسال
چالش جدید GRY  MOON  // ۰۰:۰۹
۴۵ بازدید پارسال
تریلر انیمه [ Kenja.no.Mago.[Trailer-01 ۰۲:۱۷
۲۱۹ بازدید پارسال
اگر... زن بودندXDDD ۰۰:۵۵
۴۵۶ بازدید پارسال
عروس پرنده ندیده بودیم که دیدیم !!! ۰۰:۳۳
تریلر انیمه [ Senryuu.Shoujo.[Trailer-02 ۰۱:۱۶
۱۲۳ بازدید پارسال
تریلر انیمه [ Shoumetsu.Toshi.[Trailer-02 ۰۱:۱۴
۵۲۰ بازدید پارسال
مسابقه اوتاکویی...ت+ ۰۰:۰۳
۷۵ بازدید پارسال
چالش kimiys ۰۰:۰۴
۲۸ بازدید پارسال
چالش خانم کانکی ...^-^ ۰۰:۰۹
۵۴ بازدید پارسال
ت+گزارش ۰۰:۰۳
۱۸ بازدید پارسال