آکادمیک NLP

آکادمیک NLP

چرا تظاهر می‌کنیم؟ ۰۴:۰۲
از نگرانی تا اقدام ۰۲:۴۵
ارتباط موثر در NLP ۰۲:۲۰
قانون 5 ثانیه! ۰۲:۲۸
اگه از شکست میترسی..... ۰۲:۵۶
کلمه بعدا را حذف کن! ۰۱:۴۶
روی 1 موضوع  متمرکز شو! ۰۲:۴۴
دیگه نگو سعی میکنم! ۰۲:۴۶
غیر مستقیم تعریف کن! ۰۲:۳۰
متفاوت نگاه کن! ۰۲:۵۷
تاریخچه NLP ۲۷:۱۲
۴ ماه پیش
منطق یا احساس؟ ۰۲:۲۸
یادگیری موثر در nlp ۰۲:۵۲
ان ال پی چیه؟ ۰۱:۴۸
۴ ماه پیش
چرا اینقدر ضعیفم؟ ۰۲:۵۶
تیپ شخصیتی 8 ۰۲:۴۳
۵ ماه پیش
تیپ شخصیتی 7 انیاگرام ۰۲:۵۵
تیپ شخصیتی 6 انیاگرام ۰۳:۰۴
تیپ شخصیتی 5 انیاگرام ۰۱:۵۳
تیپ شخصیتی 4 انیاگرام ۰۳:۰۶
تیپ شخصیتی 3 انیاگرام ۰۲:۳۶
تیپ شخصیتی 2 انیاگرام ۰۲:۵۷
تیپ شخصیتی 1 انیاگرام ۰۳:۰۶