Skip to main content
آداس الکتریک

آداس الکتریک

این کانال شامل ویدیوهای آموزشی نرم افزار های رشتۀ برق الکترونیک از جمله نرم افزار Hspice و Matlab و ISE و ... می باشد.