افراتک

کانال تایید شده افراتک

من یک شکارچی تهدیدم ...! ۰۱:۲۴
حمله روز صفر چیست ؟؟ ۰۲:۰۲
پس توضیحات ? ۰۰:۲۵
۲ ماه پیش
کارمند ساده لوح ۰۱:۱۸
زیروتراست چیست؟؟؟ ۰۲:۲۹
ویروس خطرناک زئوس ۰۲:۵۳
معرفی فورتی گیت 90G ۰۳:۰۹
رمزگذاری دیتا چیست؟؟؟ ۰۵:۰۱
کریپتو جکینگ چیست ؟؟؟ ۰۴:۰۷
Forti SASE چیست؟؟؟ ۰۲:۵۶
۱۱ ماه پیش