تریلر ماینکرافت ۰۰:۵۳
۶۱۴ بازدید ۵ ماه پیش
آموزش html و css از صفرِ صفر-قسمت3-بخش4 ۰۷:۲۶
آموزش html و css از صفرِ صفر-قسمت 3-بخش3 ۰۵:۳۶
آموزش html و css از صفرِ صفر-قسمت 3-بخش 2 ۲۰:۱۲
آموزش html و css از صفرِ صفر-قسمت 3-بخش1 ۰۹:۵۵
تنظیم گرافیک سری بازی های PES از جمله 2016 ۰۱:۰۱
نصب PES 2019 که سیدیش خرابه ۰۳:۴۷
۲۹۴ بازدید ۷ ماه پیش