علی بختیار - نماینده  مردم  شریف گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی

علی بختیار - نماینده مردم شریف گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی

آشنایی اجمالی با آقای مهندس علی بختیار ۰۱:۴۳
آشنایی با آقای مهندس علی بختیار ۰۴:۰۰
۱۳۱ بازدید ۱۱ ماه پیش
حمایت از تولید ۰۳:۲۳
۷۱ بازدید ۱۱ ماه پیش
حمایت از صنعت نفت ۰۳:۱۰
۷۵ بازدید ۱۱ ماه پیش
واگذاری پست بانک به بخش خصوصی ۰۱:۳۳
۸۵ بازدید ۱۱ ماه پیش
بهره وری در کشاورزی ۰۱:۱۸
۱۰۴ بازدید ۱۱ ماه پیش
مالیات و سرمایه گذاری ۰۲:۲۱
۷۳ بازدید ۱۱ ماه پیش
در خصوص تشدید مجازات مرتکبین اسیدپاشی ۰۲:۲۱
تشکر از حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن ۰۱:۵۱
مناطق آزاد ۰۱:۳۹
۷۰ بازدید ۱۱ ماه پیش
حمایت از طرح رتبه بندی معلمان ۰۱:۲۷
۸۰ بازدید ۱۱ ماه پیش
وزارت راه ۰۱:۲۶
۹۲ بازدید ۱۱ ماه پیش
صنعت برق ۰۱:۲۶
۵۷ بازدید ۱۱ ماه پیش
اقتصاد مقاومتی - تذکر به وزیر ۰۲:۴۸
۶۸ بازدید ۱۱ ماه پیش
در. حمایت از اشتغال ۰۱:۲۸
۷۲ بازدید ۱۱ ماه پیش
نطق سالیانه مهندس علی بختیار ۰۷:۵۰
۲۲۹ بازدید ۱۱ ماه پیش
نطق سالانه 1398 ۰۸:۱۰
۸۲ بازدید ۱۱ ماه پیش
نطق در مخالفت با وزیر راه - آقای آخوندی ۰۵:۱۸
نطق در خصوص مسائل ملی ۰۵:۵۰
۷۷ بازدید ۱۱ ماه پیش
نطق بسیار مهم در تذکر به دولت ۰۶:۱۰
۸۹ بازدید ۱۱ ماه پیش
نطق  درباب حق آبه و تالاب شور ۰۸:۲۲
۷۴ بازدید ۱۱ ماه پیش
مخالفت با آخوندی وزیر راه و شهرسازی ۰۵:۲۷
مخالفت با  افزایش 3 درصد مالیات ۰۳:۴۷
۷۴ بازدید ۱۱ ماه پیش
طرح های کشاورزی ۰۲:۳۸
۹۳ بازدید ۱۱ ماه پیش
حمایت از خانواده شهدا و جانبازان ۰۴:۱۱
۶۹ بازدید ۱۱ ماه پیش
برخورد با حقوق های نجومی ۰۳:۲۶
۸۲ بازدید ۱۱ ماه پیش
در تعامل با سازمان های بین المللی ۰۳:۱۲
تذکر در خصوص حقوق بازنشستگان ۰۲:۳۲
۸۴ بازدید ۱۱ ماه پیش
تذکر به وزرا ۰۲:۴۱
۶۲ بازدید ۱۱ ماه پیش
نطق در خصوص تکمیل فاز های پارس جنوبی ۰۴:۲۷