علی بختیار - نماینده  مردم  شریف گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی

علی بختیار - نماینده مردم شریف گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی

حمایت از تولید ۰۳:۲۳
حمایت از صنعت نفت ۰۳:۱۰
بهره وری در کشاورزی ۰۱:۱۸
مناطق آزاد ۰۱:۳۹
۲ سال پیش
وزارت راه ۰۱:۲۶
۲ سال پیش
صنعت برق ۰۱:۲۶
۲ سال پیش
در. حمایت از اشتغال ۰۱:۲۸
نطق سالانه 1398 ۰۸:۱۰
نطق در خصوص مسائل ملی ۰۵:۵۰
طرح های کشاورزی ۰۲:۳۸
تذکر به وزرا ۰۲:۴۱
۲ سال پیش