علی بختیار - نماینده  مردم  شریف گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی

علی بختیار - نماینده مردم شریف گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی

آشنایی با آقای مهندس علی بختیار ۰۴:۰۰
حمایت از تولید ۰۳:۲۳
۷۴ بازدید پارسال
حمایت از صنعت نفت ۰۳:۱۰
۷۷ بازدید پارسال
واگذاری پست بانک به بخش خصوصی ۰۱:۳۳
بهره وری در کشاورزی ۰۱:۱۸
۱۰۹ بازدید پارسال
مالیات و سرمایه گذاری ۰۲:۲۱
۷۷ بازدید پارسال
مناطق آزاد ۰۱:۳۹
۷۱ بازدید پارسال
حمایت از طرح رتبه بندی معلمان ۰۱:۲۷
وزارت راه ۰۱:۲۶
۹۳ بازدید پارسال
صنعت برق ۰۱:۲۶
۵۹ بازدید پارسال
اقتصاد مقاومتی - تذکر به وزیر ۰۲:۴۸
در. حمایت از اشتغال ۰۱:۲۸
۷۶ بازدید پارسال
نطق سالیانه مهندس علی بختیار ۰۷:۵۰
۲۵۲ بازدید پارسال
نطق سالانه 1398 ۰۸:۱۰
۸۳ بازدید پارسال
نطق در خصوص مسائل ملی ۰۵:۵۰
۷۹ بازدید پارسال
نطق بسیار مهم در تذکر به دولت ۰۶:۱۰
نطق  درباب حق آبه و تالاب شور ۰۸:۲۲
۷۶ بازدید پارسال
مخالفت با آخوندی وزیر راه و شهرسازی ۰۵:۲۷
مخالفت با  افزایش 3 درصد مالیات ۰۳:۴۷
طرح های کشاورزی ۰۲:۳۸
۹۷ بازدید پارسال
حمایت از خانواده شهدا و جانبازان ۰۴:۱۱
برخورد با حقوق های نجومی ۰۳:۲۶
۸۳ بازدید پارسال
در تعامل با سازمان های بین المللی ۰۳:۱۲
تذکر در خصوص حقوق بازنشستگان ۰۲:۳۲
تذکر به وزرا ۰۲:۴۱
۶۲ بازدید پارسال
نطق در خصوص تکمیل فاز های پارس جنوبی ۰۴:۲۷