کانال روان شناسی (مرکز روان شناس در غرب تهران ، شرق تهران  و پاسداران)

کانال روان شناسی (مرکز روان شناس در غرب تهران ، شرق تهران و پاسداران)

دیدگاه گورخری در روانشناسی ۰۱:۰۸
۲۱ بازدید ۳ روز پیش
تلاش کنیم و ناشنوا باشیم ۰۱:۰۶
۳۶ بازدید ۸ روز پیش
معصومه بافنده ( کیک زندگیتو بپز ) ۰۱:۲۵
۳۲ بازدید ۱۱ روز پیش
رعایت حریم خصوصی در رفاقت ها ۰۱:۴۳
۳۶ بازدید ۱۱ روز پیش
توجه و ابراز احساس به خانم ها ۰۲:۴۴
۷۵ بازدید ۱۷ روز پیش
تفاوت ساختاری مغز زن ها و مردها ۰۲:۱۵
۵۳ بازدید ۱۷ روز پیش
زهرا وحیدی ( اضطراب جدایی بزرگسالان ) ۰۱:۳۶
معصومه بافنده ( حسادت فرزند اول ) ۰۱:۲۲
۵۴ بازدید ۱۸ روز پیش
مریم ایرانی ( مقایسه کودکان با هم ) ۰۱:۱۸
مشکلات کرونا والد کودک ۰۲:۰۴
۴۲ بازدید ۲۴ روز پیش
سبک های فرزندپروری و مشکلات والدین ۰۱:۰۳
مریم ایرانی (  انواع نوازش در کودکان ) ۰۱:۱۵
کاهش سردردهای تنشی با نوروفیدبک ۰۰:۳۷
۲۵ بازدید ۲۴ روز پیش
آموزش دادن به مغز توسط مغز ۰۰:۴۷
۴۸ بازدید ۲۴ روز پیش
نوروفیدبک چگونه کار می کند؟ ۰۰:۴۷
۳۵ بازدید ۲۴ روز پیش
دکتر زهره واثقی ( دوباره عاشم شو ) ۰۲:۳۵
۳۹ بازدید ۲۶ روز پیش
دلایل خیانت افراد متاهل ۰۰:۲۵
۳۲ بازدید ۲۶ روز پیش
دست از تلاش نکش ۰۰:۱۹
۴۷ بازدید ۲۶ روز پیش
دکتر زهره واثقی ( خنجر بزن به دلت ) ۰۱:۴۷
دکتر زهره واثقی ( چرا ازدواج ) ۰۰:۲۲
۳۹ بازدید ۲۶ روز پیش
دکتر زهره واثقی ( تا دیر نشده بهش بگو ) ۰۲:۴۱
دکتر زهره واثقی ( ازدواج نکن اگر ) ۰۱:۳۴
۲۱ بازدید ۲۶ روز پیش
دکتر زهره واثقی ( نه با هم خوشیم نه بی هم ) ۰۱:۳۴
دکتر زهره واثقی ( کوسه های زندگی ) ۰۱:۰۲
۱۷ بازدید ۲۶ روز پیش
عشق آغاز و پایان همه چیز است ۰۰:۵۹
۲۴۳ بازدید ۲۶ روز پیش
خواستن توانستن است ۰۰:۵۹
۳۳ بازدید ۲۶ روز پیش
حرف هایی که نباید به همسرت بگی ۰۰:۲۵
۲۶ بازدید ۲۶ روز پیش
پدرها فرشته اند ۰۰:۵۸
۵۱ بازدید ۱ ماه پیش
دکتر زهره واثقی ( انتقام از پدر و مادر ) ۰۲:۰۳
دکتر زهره واثقی (  زیرآب زدن) ۰۰:۴۷
۲۹ بازدید ۱ ماه پیش
دکتر زهره واثقی ( طلاق عاطفی ) ۰۰:۲۴
۴۲ بازدید ۱ ماه پیش
دکتر زهره واثقی ( روزه رابطه بگیر ) ۰۰:۵۹
با ارزش ترین چیزها در زندگی ۰۰:۵۷
۳۰ بازدید ۱ ماه پیش
دکتر زهره واثقی ( اختلاف سنی در ازدواج ) ۰۱:۲۲
درمان کودکان بیش فعال با نوروفیدبک ۰۰:۳۹
شاه کلید گشایش مشکلات زندگی ۰۱:۰۰
۴۲ بازدید ۱ ماه پیش
دلبستگی و  وابستگی در روابط بین فردی ۰۲:۲۴
اهمیت مشاوره پیش از ازدواج ۰۰:۵۸
۴۲ بازدید ۲ ماه پیش
استشاره قبل الزواج ۰۱:۱۵
۳۳ بازدید ۲ ماه پیش
عشق ورزیدن و پختگی عاطفی روانی ۰۰:۵۷
۴۶ بازدید ۲ ماه پیش
خوشبختی وشادی چگونه بدست می آید ۰۰:۵۵
دکتر زیبا ایرانی ( مهارت های رک گویی ) ۰۳:۳۰
دکتر زیبا ایرانی (حاضرجواب جذاب باشیم) ۰۲:۱۰
چگونه صریح و رک گو باشیم؟ ۰۰:۴۳
۳۴ بازدید ۲ ماه پیش
تفاوت بین رک گویی و گستاخی ۰۰:۵۴
۴۹ بازدید ۲ ماه پیش