آموزش تخصصی گیتار

آموزش تخصصی گیتار

آموزش فرت گیری گیتار ۰۱:۰۲
نت سیاه چیست؟ ۰۲:۰۵
قطعه ساده برای گیتار ۰۷:۰۴
آموزش گیتار ۰۷:۴۹
۴ سال پیش
آموزش گیتار پاپ ۰۷:۴۹
آموزش گیتار پاپ ۰۱:۲۴
سمفونی نهم بتهوون ۰۲:۱۲
آموزش گیتار ۰۸:۰۴
۴ سال پیش
آموزش آهنگ عاشقم من ۰۲:۰۲
آموزش گیتار داریوش ۰۲:۳۵
آموزش اشک  من شادمهر ۰۱:۲۶