آموزش تخصصی گیتار

آموزش تخصصی گیتار

آموزش آنلاین  گیتار رایگان/ قسمت 7 ۱۴:۱۰
آموزش آنلاین گیتار رایگان - قسمت 1 ۱۹:۰۶
آموزش نت های نقطه دار در موسیقی ۰۳:۰۹
۱۴۶ بازدید ۲ ماه پیش
آموزش تخصصی گیتار / قسمت ۶ ۱۴:۲۶
۱۰۳ بازدید ۲ ماه پیش
آموزش رایگان گیتار / سطح مقدماتی - قسمت 5 ۱۹:۵۵
آموزش رایگان گیتار - قسمت ۴ ۳۴:۵۳
۵۵۶ بازدید ۸ ماه پیش
آموزش میزان و کسر میزان - آموزش گیتار ۰۲:۵۹
آموزش فرت گیری گیتار ۰۱:۰۲
۱,۰۲۵ بازدید پارسال
نت سیاه چیست؟ ۰۲:۰۵
۳۸۲ بازدید پارسال
اجرای قطعه زیبای آستوریاس_Asturias ۰۱:۱۰
۱,۳۸۴ بازدید پارسال
آموزش ضربه آپویاندو و تیراندو گیتار ۰۵:۳۲
قطعه ساده برای گیتار ۰۷:۰۴
۱,۸۹۲ بازدید پارسال
آموزش و تمرین برای ضربه آپیاندو گیتار ۰۵:۴۲
آموزش گیتار ۰۷:۴۹
۴۴۴ بازدید پارسال
آموزش گیتار پاپ ۰۷:۴۹
۶۴۹ بازدید پارسال
آموزش گیتار پاپ ۰۱:۲۴
۵۱۵ بازدید پارسال
سمفونی نهم بتهوون ۰۲:۱۲
۵۵۰ بازدید پارسال
آموزش گیتار ۰۸:۰۴
۵۸۱ بازدید پارسال
آموزش اکورد های گیتار ۰۲:۰۲
۹۱۲ بازدید پارسال
موتسارت، نابغه ای تکرار نشدنی ... ۰۱:۴۰
بهترین آموزشگاه مجازی گیتار ۰۷:۴۹
۱۹۲ بازدید ۲ سال پیش
بسته کامل آموزش گیتار ۰۷:۴۹
۴۳۰ بازدید ۲ سال پیش
آموزش آهنگ عاشقم من ۰۲:۰۲
۴۱۲ بازدید ۲ سال پیش
آموزش آهنگ حدیث مهربونی شادمهر ۰۱:۵۴
۱,۱۹۱ بازدید ۲ سال پیش
آموزش گیتار داریوش ۰۲:۳۵
۱,۱۹۹ بازدید ۲ سال پیش
آموزش معروف ترین قطعه موسیقی کلاسیک ۰۲:۳۸
آموزش گیتار پاپ: ستاره شادمهر عقیلی ۰۲:۲۹
۱,۲۴۲ بازدید ۲ سال پیش
آموزش آهنگ حبیب شهلا (سرداده در سکوتی) ۰۱:۵۳
آموزش همین امشب از غصه ها میمیرم ۰۳:۰۹
۲,۴۰۷ بازدید ۲ سال پیش
آموزش آهنگ وقتی دستات خالی باشه گیتار ۰۱:۵۸
آموزش آهنگ ستاره شادمهر عقیلی ۰۲:۲۹
۹,۴۰۹ بازدید ۲ سال پیش
آموزش گل گندم برای گیتار ۰۱:۲۴
۱,۱۰۱ بازدید ۲ سال پیش
آموزش اشک  من شادمهر ۰۱:۲۶
۷۴۲ بازدید ۲ سال پیش
آموزش ترانه یه نیمکت تنها کامران و هومن ۰۱:۲۰
آموزش آکورد باره دار فا ماژور (F) ۰۱:۴۰
۳,۹۶۴ بازدید ۲ سال پیش
آموزش ریتم 2/4 گیتار پاپ ۰۱:۲۹
۸,۳۸۴ بازدید ۲ سال پیش
آموزش آکورد دو ماژور (C) ۰۱:۲۹
۱,۰۷۱ بازدید ۲ سال پیش
آموزش آکورد جان مریم با گیتار ۰۱:۳۲
۲۱,۶۸۱ بازدید ۲ سال پیش
آموزش آکورد رمینور (Dm) گیتار ۰۱:۰۶
۱,۲۸۱ بازدید ۲ سال پیش
آموزش ترانه گل بی گلدون گوگوش ۰۱:۲۴
۴۰۹ بازدید ۲ سال پیش
آموزش گیتار آهنگ سلطان قلبها ۰۷:۳۷
۳۶,۰۰۱ بازدید ۲ سال پیش
آموزش معروف ترین قطعه موسیقی تاریخ ۰۲:۱۷
۱,۴۹۶ بازدید ۲ سال پیش
آموزش آکورد باره دار سی مینور(Bm) گیتار پاپ ۰۲:۰۲
آموزش گیتار نیک مانولوف ۰۳:۳۴
۷۰۷ بازدید ۲ سال پیش
آموزش سمفونی شماره نهم بتهوون | Symphony No. 9 ۰۲:۱۷
آموزش گیتار قطعه والس ۰۲:۰۲
۲,۹۰۲ بازدید ۲ سال پیش
آموزش فوت و فن های گیتار ۰۷:۴۹
۵۹۰ بازدید ۲ سال پیش
آموزش خواندن تبلچر گیتار ۰۰:۵۳
۲۲۲ بازدید ۲ سال پیش
آموزش تبلچر آمور میو جیپسی کینگز ۰۰:۵۳
۱,۱۶۰ بازدید ۲ سال پیش
آموزش ریتم گیتار 4/4 اسلو راک یا کلاسیک ۰۱:۲۰
آموزش ریتم گیتار 4/4 اسلو راک یا کلاسیک ۰۱:۲۰
آموزش قطعه سلام صبحگاهی (سلام) حسن کسایی ۰۳:۰۲