امیرطه نوروزی

کانال تایید شده امیرطه نوروزی

خط فقر سواد مهندسی در بازار کار ۱:۱۹:۳۹
۲۵ بازدید ۲ روز پیش
مدل سازی دیوار حائل در سازه در ETABS 2019 ۴۲:۵۲
کنترل نامنظمی پیچشی در ETABS 2018 ۵۶:۳۵
۳۸ بازدید ۸ روز پیش
عبور تاسیسات از داخل دیوار برشی بتنی ۰۲:۳۳
حساسیت ستون سازه با اسکلت فولادی ۰۱:۳۵
پارت های اجرای اسکلت فولادی ۰۱:۲۵
۴۲ بازدید ۱ ماه پیش
خیز و ترک قبل از بهره برداری سازه بتنی ۰۲:۰۰
عبور تاسیسات از ناحیه بحرانی برشی ۰۰:۵۸
بازرسی جوش اسکلت فولادی ۰۲:۱۱
۱۲۴ بازدید ۲ ماه پیش
ارتفاع خالص و کف به کف طبقات ۰۲:۵۸
۸۰ بازدید ۲ ماه پیش
ورود به دنیای حرفه ای مهندسی ۱:۵۲:۰۸
۱۰۹ بازدید ۳ ماه پیش
یک مهندس کی میمیره؟ ۰۱:۲۹
۶۵ بازدید ۶ ماه پیش
تداخل بین سقف تیرچه بلوک و تاسیسات ۰۲:۴۰
خاموت گذاری تیر نیم طبقه در سازه بتنی ۰۲:۱۵
تشخیص آرماتور برشی  در سازه ۰۳:۵۰
۱۰۸ بازدید ۶ ماه پیش
تشدید یا رزونانس چیست؟ ۰۱:۲۶
۱۱۶ بازدید ۸ ماه پیش
روش های کسب درآمد از طراحی سازه ۵۹:۴۴
۹۲ بازدید ۱۰ ماه پیش
تشخیص آرماتور برشی ۰۳:۵۰
۱۳۹ بازدید ۱۰ ماه پیش
روف گاردن و دو طبقه بودن خرپشته ۰۴:۲۵
۲۰۱ بازدید ۱۰ ماه پیش
استفاده از تیر کمرکش در سازه ها ۰۱:۰۰
۲۳۴ بازدید ۱۱ ماه پیش
اخلاق مهندسی ۰۹:۳۴
۱۳۳ بازدید ۱۱ ماه پیش
راز پنهان امیرطه نوروزی ۰۴:۵۱
۱۳۸ بازدید ۱۱ ماه پیش
خاطره ای از جزوه بتن دانشگاه ۰۵:۰۰
۸۱ بازدید ۱۱ ماه پیش
خوردگی آرماتور در حاشیه خلیج فارس ۰۱:۲۱
۱۱۴ بازدید ۱۱ ماه پیش
فرار از حاشیه برای موفقیت در کسب و کار ۰۳:۵۴
آشنایی با روش ساخت تاپ دان | Top Down چیست ؟ ۱:۰۲:۴۴
اصول تخریب و مدیریت پروژه ۱:۰۴:۱۷
۲۳۱ بازدید پارسال
آشنایی با ماهیت و مدل سازی سقف وافل ۱:۰۰:۴۸