امیرطه نوروزی

کانال تایید شده امیرطه نوروزی

لرزش سقف عرشه فولادی ۰۱:۲۲
یک مهندس کی میمیره؟ ۰۱:۲۹
تشدید یا رزونانس چیست؟ ۰۱:۲۶
اخلاق مهندسی ۰۹:۳۴