انجام شو

کانال تایید شده انجام شو

مسافری از دنیای موازی ۰۴:۴۵
تئوری و راز های مخفی ۰۰:۴۶
ابرقهرمان های واقعی ۰۵:۴۰
گفتگو با شما ۰۸:۰۹
۶ ماه پیش
دروازه جهنم در روسیه ۰۶:۴۱
تئوری های ترسناک ۰۳:۲۸